„Už dřív mi vadilo, že zatímco pro cyklisty jsou vymezeny kachličky tři, pro chodce jsou v některých místech pouze dvě. Když jsem šla s kamarádkou, musely jsme jít v řadě za sebou jak housata," začala Karolína se stížností.

„V poslední době se ale situace o poznání zhoršila. Podél chodníku vedle zdejšího domova důchodců se začalo něco stavět a stavbaři pozemek obehnali plotem. Stavba ale zabrala i část chodníku, která byla vymezena pro chodce. Zůstala tak na něm už jen cyklostezka," kroutí Karolína nechápavě hlavou. „Nepříjemné je to na každý pád, mohli by to ale aspoň označit, člověk by přešel na druhou stranu," dodala rozhořčeně.

Naši čtenářku tak zajímalo, zda stavební firma měla na zabrání chodníku povolení. Stavba, o které čtenářka hovořila, začala být realizována 4. června a ukončit by se měla 3. srpna.

Problémem se zabýval Rudolf Klein z odboru dopravy. Podle něj sice byla na odbor zaslána stavebníkem žádost o zábor chodníku, ale v souvislosti s tím se mělo projednat zajištění obslužnosti autobusové zastávky, která je hned vedle. Nebyl ale doložen souhlas vlastníka ani správce chodníku, proto povolení nebylo dosud vydáno.

Aby bylo vydáno povolení, bylo nutné také zajistit bezpečný pohyb chodců, a to buď po stávajícím chodníku nebo převedením na protější chodník. „Tento neoprávněný zábor tedy bude řešen ve správním řízení," prozradil Rudolf Klein z odboru dopravy.

„Vzhledem k tomu, že na tomto místě je bezpečnější vstoupit do cyklostezky než přecházet cestu na protější chodník, doporučujeme čtenářce, aby zmíněnou překážku obešla po cyklostezce. Samozřejmě musí dbát své osobní bezpečnosti i bezpečnosti cyklistů," nabídl Rudolf Klein řešení patové situace.

„Podle městské policie jí za tento vstup na cyklostezku v daném případě nehrozí žádný postih," dodal na závěr.

Poznámka: Chodci, naučte se létat

Jak jsme tolerantní. Vytváříme všechny ty cyklostezky, hipostezky a jiné stezky. Přitom ale zapomínáme, že jsou zde i obyčejní smrtelníci, kteří chodí po dvou. Nějak se v poslední době nemůžu zbavit pocitu, že se tento druh dvounožců stal nepopulárním, opomíjeným a vlastně by se měl zašlápnout jako hmyz. Proto se mu ubírá čím dál víc prostoru.

Ale abych nebyla nespravedlivá: naštěstí ještě máme chodníky - minová pole. Hrajete na nich hazard, kdy klidně můžete šlápnout na uvolněnou kachličku a nedobrovolně dostat sprchu v podobě smrdutého šplíchance. Pro milovníky adrenalinu hotová libůstka.

Vidím to tak, že my, co nepotřebujeme k přepravování své osoby kolečka, máme v budoucnu dvě možnosti. Chodit kanály nebo se naučit létat. Let´s go!