Obec původně patřila zemanskému rodu Bělských z Bělé a ti nad ní nechali postavit dvůr. V zápisu do Zemských desek krnovských stojí, že Jaroslav z Bělé prodal v roce 1426 vesnici s nemovitostmi synům Ješkovi a Janovi. Dalším významným majitelem byl rod Hennů z Hennebergu, který dvůr rozšířil a zvelebil. Příchod rodu židovských bankéřů Rothschildů do Bělé v polovině 19. století znamenal pro obec přínosnou etapu a dvůr přišel potřebou o charakter občasného sídla. Potřeba majitele vybudovat průmyslovým podnikům určité zemědělské zázemí vyústila do jeho přestavby na zemědělskou usedlost a dvůr se změnil na velkostatek.

Dvůr konfiskovali Němci i komunisté

Po skončení první světové války se tato významná rodina musela svého majetku na českém území postupně vzdávat a poválečná zemědělská reforma jim statek definitivně vzala. Jeho držitelem se stal František Svoboda. Pozemková reforma však nebyla vhodně nastavena pro hospodaření na zbytkových statcích a Svoboda za daných podmínek nedokázal původní podobu statku udržet. Další významný zvrat nastal vypuknutím druhé světové války. Nacisté majetky konfiskovali nuceným výkupem a to v roce 1939 postihlo též Rothschildův dvůr, který přešel do německého vlastnictví. Po válce se Svoboda na statek vrátil a hospodařil na něm do roku 1950, kdy ho postihla další rána osudu. Zasáhl nový politický režim a dvůr mu zkonfiskovali pro změnu komunisté. Postupně sloužil Státním statkům Hlučín a Darkovičky i JZD Bolatice.

Dnes je dvůr penzion s hřebčínem

Potomci Františka Svobody získali Rothschildův dvůr v roce 1992 v restituci zpět, ale už v dost zbídačené podobě. Původní lesk okázalého sídla mu roku 2006 vrátil nový vlastník, kterým je společnost Duda. Jeho budovy byly opraveny a přibyly i hospodářské, historický vzhled se vrátil i stájím pro koně. Stodola je po rekonstrukci využívána jako krytá jízdárna a opravená hlavní budova původně rodinného domu se změnila na stylový rodinný penzion s pokoji v rustikálním stylu. Atmosféru dotváří vinný sklípek pod hlavní budovou.