Znovu do školy se velmi těšila třeba také Vanda Sedláčková, která navštěvuje 1. A třídu na Základní škole Opava – Kylešovice.

„Byla moc ráda. A kladně jsme reagovali i jako její rodiče. Ne proto, že bychom malou nechtěli mít doma, ale vzhledem k tomu, že je v první třídě a tento první ročník je důležitý v celkovém vývoji. Základy by děti měly dostat od kvalifikovaného člověka, který s tím má zkušenosti, s dětmi to v tomto směru umí nejlépe a toto paní učitelky splňují. Dobré také je, že bude zpátky v kolektivu. Zkrátka převládají pozitiva,“ míní tatínek malé Vandy Lumír Sedláček.

Online výuka podle něj školu nemůže nahradit. „My jsme se Vandě samozřejmě doma věnovali, ale zkrátka není to jako přímo ve škole. Každý den měli jednu hodinu plus paní učitelka ještě posílala domácí úlohy emailem, které pak rodiče s dětmi měli udělat. Snažili jsme se o to poctivě, manželka byla doma, takže na to měla prostor. Ale pro rodiče, kteří pracují, tolik času třeba nemají, je to velmi obtížné a komplikované. Dcera neměla problém při online výuce vydržet, paní učitelka to měla opravdu hezky udělané, zaujala, děti to bavilo. I paní učitelka pak z druhé strany kvitovala, že děti byly připravené, hodné a hodina proběhla tak, jak měla. Tedy podle těch parametrů online výuky,“ dodává.

Zákaz cvičení a zpěvu trvá

Ve škole se ale musí dodržovat přísná hygienická opatření. Děti z jednotlivých tříd se třeba o přestávkách na chodbách, záchodech nebo v šatnách nemohou potkávat, musí nosit roušky. Do školy přicházejí děti většinou v intervalech, aby se třídy nesetkaly.

Výuka tak začíná i končí v rozdílné časy. Nadále platí zákaz tělocviku a v hudebce se nesmí zpívat. Tělocvik bývá nahrazen třeba venkovní procházkou nebo pobytem na hřišti. Ve třídách se musí více větrat, školy proto rodičům doporučují, aby své ratolesti raději přioblékli.

Náročná logistika

I na Základní školu Otická v Opavě ráno přicházejí třídy v různých časových rozmezích a různými vchody.

„Třídy mají svou vlastní učitelku a i vychovatelku v družině. I tam jsou rozděleni na jednotlivá místa. Máme dvě budovy školní družiny, ty využíváme a jedna třída je odpoledne i v budově školy. Třeba i co se týká toalet, je to zařízeno tak, aby se mohly uprostřed hodiny vydezinfikovat. Na logistiku je to poměrně náročné,“ přiznává ředitel školy Arnošt Žídek.

I on míní, že výuku prvních a druhých tříd zkrátka online kompenzovat rozhodně nejde. „Děti se učí psát. Učí se správně číst. To jsou věci, které vyžadují individuální přístup. Žákovi musíte ukázat, jak správně držet tužku, jak má vést čáru tak, aby propisku nedržel křečovitě. Toto online nikdy nenaučíte. Je důležité, aby na tom participoval i rodič. Ale na ně jsou pak kladeny nároky, protože oni na rozdíl od nás nejsou pedagogicky vzdělaní, takže je to komplikované,“ říká.

Rozvolňovat ano, ale s rozvahou

Na Otické nahrazují tělocvik procházkami, i v družině se vychovatelky snaží být s dětmi co nejvíce venku. Využívat mohou i vlastní školní hřiště.

„Co se hudební výchovy týká, dohodli jsme se zatím tak, že se hodina dá vést i bez zpěvu. Paní učitelka třeba na něco zahraje, pustí dětský muzikál. Ale pochopitelně v dlouhodobém horizontu je to špatně. Trochu se bojím, že opatření se budou brzy zase měnit, velice špatně se něco plánuje. Čísla se vyvíjejí tak, že by se to mělo rozvolňovat, ale obávám se, že k tomu dojde rychle a pak to může opět sklouznout k zavírání a to bych nerad. Takže rozvolňovat ano, ale s rozmyslem a pomalu,“ konstatuje Arnošt Žídek.

Závěrem ještě dodejme, že kromě prvňáků a druháků se do školy mohli od středy vrátit i žáci škol speciálních.