„Na ulici Rolnické, u křižovatky u cukrovaru probíhají od rána stavební práce bourá, se tu zcela nový asfaltový koberec. Je s podivem, že tyto práce se v ČR provádějí pravidelně a cesty jsou pak dolepované a náklady vysoké. Kde dělají projektanti chybu?“ poslal ve středu na redakční mobil SMS náš čtenář, který se podepsal příjmením Skotnica.

Vyjeli jsme se na místo podívat. Několik metrů asfaltu bylo v daném úseku na Rolnické ulici hned u chodníku skutečně odstraněno a místo je ohraničeno pásy.

„Jde o záruční opravu komunikace dodavatelem. V této části vozovky vznikla poklesem povrchu proláklina, ze které po dešti neodtékala voda a zaměstnanci dodavatelské firmy závadu v současné době odstraňují,“ vysvětluje důvod odfrézování části asfaltu vedoucí technicko–správního úseku opavského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje Eva Kavanová.

To o pár kilometrů dál, na silnici třetí třídy směrem na Sádek, má obec Velké Heraltice mnohem větší problémy. Silnice je v havarijním stavu už několik let a potřebovala by generální opravu.

„Několikrát denně po ní projíždí autobus a provoz se zde zvyšuje po skončení prázdnin. Požádali jsme i Policii ČR, abynám správce silnice pomohla na tuto skutečnost upozornit. Výmoly ani krátery po vyvrácených stromech nejsou řádně označeny a zatím se o její opravě snad ani neuvažuje,“ sdělila starostka obce Jana Zechová.

A co na to správce této silnice? „Situaci na této vozovce známe a opravy se dočká možná už v příštím roce. Rozsáhlé opravy komunikací II. a III. tříd provádíme už řadu let, ale z kapacitních důvodů musí být řešeny postupně. Tato silnice není příliš frekventovaná a zatím musíme přednostně opravovat komunikace s vyšším dopravním zatížením,“ odpověděla Eva Kavanová.