Jeho železobetonový skelet je nehezkou památkou na velké plány před lety a jeho další osud dělá vrásky nejen vedení obce. Anketu k vyslovení svého názoru využilo celkem 1 242 občanů.

Více než tři čtvrtiny z nich (967 občanů, 77,86 %) se vyslovila pro dostavbu centra pro účely pošty, obecního úřadu, společenského sálu a poskytování komerčních služeb, a to tak, že by obec sama tento projekt financovala, např. pomocí úvěru. 148 (11,92 %) pak sdílí názor, že by obec měla prozatím stavbu ponechat ve stavu, v jakém je a odložit své rozhodnutí, co s ní dál.

Dalších 120 občanů (9,66 %) si myslí, že nejlépe by bylo celou stavbu zbourat na náklady obce a jen sedm občanů (0,56 %) vyslovilo jiný názor než ti předešlí. Výsledky „obecního referenda“ teď dostanou na stůl kobeřičtí zastupitelé, kteří rozhodnou, jak se stavbou dál.

Názory občanů jim ale určitě budou vodítkem v jejich jednání.