Alfou a omegou jejich práce jsou rekvalifikace. Spousta lidí, kteří se na Dživipen obrací, shání zaměstnání. Za dobu své existence dokázal rekvalifikovat více než 250 zájemců a další jsou v pořadí. Nejen o tom jsme si s Lévayovými povídali.

Je o rekvalifikační kurzy mezi opavskými Romy zájem?

Julius Lévay: Určitě ano. Nyní třeba realizujeme náš nový projekt Pomoc romským obyvatelům v Opavě, který bude probíhat od letošního listopadu do října 2018. Teď proběhne další rekvalifikační kolo, v němž máme šedesát míst. Zájem však projevilo jednasedmdesát lidí. To znamená, že se nedostane na všechny.

Zbytek se však může zapojit do dalších kol. Musíme to selektovat. Přihlížíme na to, kdo je v produktivním věku a podobně. Na základě toho musíme vybírat.

Zájemci o rekvalifikace ovšem nejsou rozřazováni pouze podle vašeho úsudku, že?

Marek Lévay: To samozřejmě ne, předchází tomu motivační kurzy. Nejsme neomylní a někdy se stane, že sáhneme vedle. Tyto chyby však chceme minimalizovat a pro danou práci se snažíme najít toho nejvhodnějšího adepta.

Při těchto kurzech uchazeč prochází sezením s psychologem, který zjišťuje, zda se pro dané zaměstnání hodí, či nikoliv. Zkoumá se také rodinné zázemí a další faktory.

Pro jaké pracovní pozice se lidé u Dživipenu mohou rekvalifikovat?

JL: Nyní jde o obor zahradník, dále pak obsluhu mechanických vysokozdvižných vozíků a opomenout nesmíme ani obor profesionální řidič, u něhož lze získat i profesní průkaz.

Snažíme se reagovat také na potřeby trhu. Stalo se třeba, že mladé Romky vystudovaly střední poštovní školu, a nenašly práci. Obrátily se na nás a my je rekvalifikovali na kadeřnice. Dnes všechny normálně pracují.

Je těžké Romy přesvědčit k tomu, aby pracovali?

ML: Před šesti sedmi lety byla situace horší. Stát je největší nehospodář. Pokud sociální dávky budou vyšší než minimální hrubá mzda, situace se v tomto ohledu bude měnit jen těžko. V posledních letech se to však začíná měnit a dávky se snižují.

Romové zjišťují, že zůstat doma se jim nevyplatí tak jako dřív. Dávky vnímají jako samozřejmost od státu. To je ale alibismus. Jsou občany České republiky, ale z toho pro ně vyplývají i povinnosti. Musí za sebe přijmout zodpovědnost.

Může být problém ještě v něčem jiném?

JL: V Opavě momentálně žije dva tisíce Romů. Romská společnost se dělí na kasty. Po revoluci v roce 1989 zde zůstala spodní kasta. Tito lidé netouží po lepších zítřcích, nemají žádnou životní vizi a netouží se v ničem zdokonalovat. Mají to v sobě. Od roku 1992 jsou dodnes na úřadu práce.

Existuje šance na zlepšení?

JL: Podle mého ano. V Opavě se totiž Romům žije lépe než v jiných městech. Zdejší Romové k ní mají vztah, berou ji jako své město. Pohlíží se zde na ně jako na opavské občany. Romové působí také v městských organizacích. Terénní pracovník například pracuje na odboru sociální péče, další lidé působí v městském dopravním podniku anebo u městské policie. To je určitě velmi pozitivní.

Romové tyto vzory potřebují, aby si řekli, že jde jít i touto cestou. Bohužel i dnes se na některých místech setkáváme s diskriminací. Ať už to jsou školy nebo firmy. Má vize spočívá v tom, že s Romy se musí jednat jako s rovnými, jinak to fungovat nebude.

Vždyť i Dživipen nepomáhá pouze Romům, obrací se na nás i bílí, kterým se také snažíme pomoci.

Nezisková romská organizace Dživipen získala registraci pro terénní službu během roku 2009. Nesoustředí se pouze na pomoc Romům, ale také ostatním sociálně vyloučeným občanům v Opavě. V organizaci nepracují pouze Romové, ale také lidé z majoritní společnosti. Dživipen zájemcům nabízí pomoc při hledání práce, provádí rekvalifikace a k dnešnímu dni se mu podařilo rekvalifikovat více než 250 osob.