Tím Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity (FPF SU) v Opavě, kde Gabriel Török působí, zaznamenala obrovský úspěch.

Vědecké výsledky doktora Töroka měly velký ohlas mezi astrofyziky, díky jeho výzkumu vesmíru lépe porozumíme vlastnostem černých děr a struktuře neutronových hvězd.

Nutno zdůraznit, že mezi pěti vítězi věnujících se různým vědeckým oborům, je Gabriel Török jediným vítězem ze všech mimopražských "venkovských" univerzit v České republice. Čtyři další vítězové totiž pocházejí z pražských institucí. Gabriel Török poskytl našemu Deníku následující rozhovor.

Co pro vás Cena Neuron znamená?

Jsem za ni samozřejmě rád a vážím si jí. Je to poměrně prestižní ocenění.

Napadlo vás během vašeho výzkumu, že byste mohl ocenění dostat?

To téma je atraktivní a perspektivní, takže i taková úvaha se nabízela. Na druhou stranu se však jedná o oblast riskantní, protože tento druh výzkumu je nejistý. Pohybuje se totiž na hranici, kdy člověk neví, co je za ní.

V jakém prostředí výzkum probíhal?

Související administrativu jsem dělal tady na Slezské univerzitě, samotnému výzkumu se pak dařilo, když jsem byl sám a mohl někam zalézt. Nicméně musíte se potkávat s lidmi, ať osobně či přes počítač. Bez skupiny excelentních spolupracovníků a kontaktu se zahraničními experty se tento typ práce prakticky nedá realizovat.

Jaké prostředky jste ke své práci potřeboval?

Počítač, papír, tabuli a svou hlavu. Kromě výkonnějšího počítače na modelování nebyly potřeba žádné speciální prostředky. K datům z družic lze přistoupit přes internet.

Jak dlouho váš výzkum trval?

Na kolekci prací jsem s kolegy pracoval deset let. Výzkum není celý hotov, pouze jeho dílčí výstupy. Zabýváme se totiž jevem, který ještě nemá uzavřenou interpretaci.

A konkrétní výsledek?

Naše výsledky poslouží pro testování Einsteinovy teorie relativity a teorie gravitace obecně, dále pro testování modelů látky při extrémně vysoké hustotě.

Jak vypadá pracovní den vědce? Ráno vstanete a začnete bádat?

To není tak, že si člověk ve čtyři odpoledne odpíchne. Pracujete vlastně pořád, v myšlenkách. Musíte také skloubit administrativní povinnosti s tvůrčí prací. Právě administrativa nám bohužel zabírá velkou část času.

Vy mimo jiné také vyučujete. Co byste vzkázal budoucím studentům Slezské univerzity? Proč by zde měli přijít studovat fyziku?

Vzkázal bych jim, že tu máme solidní vědecký tým s mezinárodně konkurenceschopnými výsledky, naše pracoviště je srovnatelné s pražskými institucemi, studenti si zde sáhnou na špičkový výzkum. Zajímavé by pro ně mohly být stipendijní programy. Vzkázal bych jim také, že fyzika je vzrušující obor.

Gabriel Török pochází z Vizovic, kde má trvalé bydliště. Vystudoval Gymnázium ve Vsetíně, poté Teoretickou fyziku a astrofyziku na FPF SU v Opavě. Je mu 36 let, je ženatý a má dvě děti.

Co je Nadační fond Neuron Nadační fond Neuron na podporu vědy je nezisková organizace, která je založena na rozvíjení mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v ČR. Fond uděluje z prostředků mecenášů Granty Neuron na vědecké projekty v oborech: fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy. Špičkovým vědcům fond uděluje Cenu Neuron za přínos světové vědě a nadějným mladým vědcům pak Cenu Neuron pro mladé vědce.

Špičkové a nadějné vědce fond podporuje nejen finančně, ale pomáhá jim také s komunikací jejich výzkumu vůči veřejnosti. Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2013 sloučením s Nadačním fondem Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. Fond tak od svého vzniku v roce 2010 podpořil konkrétní vědce a jejich projekty již více než 13 miliony korun.

(zdroj: www.nfneuron.cz)