Nejdříve se zeptám na akci, kterou pořádáte u příležitosti 25. výročí činnosti Jazykového a vzdělávacího centra Faktum. Jak toto výročí oslavíte?

Docela jistě se nebudeme utápět v nostalgické historii, ale je hned několik akcí, kterými bychom chtěli na naše jubileum upozornit. Zřejmě tou nejlákavější pro naše klienty je poskytování 25 % slevy na vybrané dlouhodobé vzdělávací kurzy.

Pestrost naší nabídky představíme již 22. září 2017 na akci Open Day Faktum. Od 14 do 19 hodin budou v naší budově na Masařské ulici připraveny netradiční zážitky včetně zábavné street performance, možnosti si zdarma ověřit své znalosti jazyků a také prohlédnout moderní prostory našeho centra.

Ráda bych se teď zaměřila na cizí jazyky. Proč je podle vás důležité, aby se je člověk učil?

Často se uvádí cestování, ale zejména pro mladé lidi je také důležité, aby nebyli závislí na mediálním světě rodného jazyka a mohli si srovnávat různé zdroje informací.

Cizím jazykům se u vás učí i děti. Jak je podle vás lze motivovat, aby o jazyky měly zájem?

Většinou je nejlepší motivací jednak příklad rodičů, spolužáků i kamarádů. Velmi důležitý je rovněž aktivní, empatický a všímavý přístup lektora. Děti jsou velmi vnímavými, ale také citlivými a vděčnými uživateli služeb našeho centra.

V kolika letech by se děti měly ideálně začít učit cizí jazyk?

Jestliže pomineme přirozené vícejazyčné prostředí v bilingvních rodinách, tak je to někde kolem věku čtyř let.

Který jazyk je dnes nejvíce potřeba a proč?

Všeobecně se soudí, že angličtina. Ale je to jen polovina pravdy. Na trhu práce stoupá poptávka po lidech, kteří ovládají minimálně dva cizí jazyky. Tím druhým je pro Evropana v našem kulturním prostředí němčina. Pokud se někdo vydá na profesionální dráhu, je pro něj výhodou znalost třetího, většinou co nejvíce exotického jazyka.

Je pro učení se jazyka důležité mít talent?

Kdepak, u našich klientů postačí trpělivost a pracovitost, ostatní je na nás. (smích)

Jak se podle vás pozná dobrý lektor?

Jednoduše. Jeho služby nabízí Jazykové a vzdělávací centrum Faktum. (smích)

O které vaše kurzy je největší zájem?

Roste zájem o individuální výuku jazyků, kurzy dovedností souvisejících s prací na počítači a v posledních dvou letech i o přípravné kurzy k maturitním a jazykovým zkouškám. Dokážeme je připravit studentům na míru a naše, respektive jejich úspěšnost, je pak vyšší než 95 %.

Dojíždí k vám i lidé z větších vzdáleností nebo na kurzy chodí hlavně Opavané?

Většina našich klientů je z Opavy a okolí, ale třeba do pomaturitního studia dojíždějí i studenti z Bruntálska a Krnovska. Vzdálenost by pro naše studenty neměla být překážkou, dokážeme zajistit velmi levné ubytování i se stravováním přímo v Opavě.