Nejen na Opavsku velmi dobře známého sbormistra jsme se zeptali, jestli má 
k velkému životnímu jubileu nějaké přání. „Chtěl bych lidem co nejdéle rozdávat radost," uvedl Karel Kostera.

Výčet vašich aktivit je neskutečně velký. Z čeho jste měl v poslední době největší radost?

Radostí bylo víc, ale největší radost mám z toho, že jsem tady a mohu dělat, co mě baví. Letos úspěšně proběhl již dvanáctý ročník Festivalu duchovní hudby. Velký ohlas sklidilo vystoupení šedesátičlenného chlapeckého sboru z Curychu. Uskutečnilo se setkání opavských chrámových schol. Rád bych z tohoto setkání vytvořil novou tradici.

Na co se můžeme těšit v následujících dnech?

Třeba na tradiční koncert Orchestru Václava Hybše, který pořádá má agentura. Jako sólisté vystoupí Jitka Zelenková a muzikáloví zpěváci. V jejich podání uslyšíte slavné světové melodie, vánoční písně a koledy.

Kde čerpáte energii, stálý optimismus?

Tvrdě pracuji, setkávám se 
s lidmi, se svou rodinou, raduji se z vnuků, letos také z krásných podzimních dnů.

Blíží se čas adventní, Deník se na Horním náměstí v Opavě opět zapojí do akce Česko zpívá koledy. Stanete se i letos společně se svým sborem součástí této akce?

Samozřejmě. Počítám s tím. Letos to bude takové chlapecko
-chlapské seskupení, které snad rozezpívá celé náměstí.

Máte svou oblíbenou koledu?

Mám rád všechny české, moravské a slezské koledy, ale kdybych měl vybrat mou „nej-", tak by to asi byla Vondráši, Matúši.

Připravujete i letos tradiční českou mši vánoční „Hej, mistře" Jana Jakuba Ryby?

Ano, „Rybovka" bude na Štěpána v kostele u sv. Vojtěcha. Sólové party zazpívají Tereza Kavecká, Šárka Maršálová, Juraj Nociar a Petr Urbánek. Rád bych veřejnost pozval také do konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, kde 25. 12. od 10 hodin zazní v Opavě poprvé Rybovo dílo Mše in C – Nativitate.

Vaše hudební aktivity jsou všeobecně známé, ale vy máte ještě jednu zajímavou zálibu – sběratelství.

Jako kluk jsem začal sbírat různé „klebety". Na začátku bylo pár porcelánových figurek, postupně se okruh předmětů rozšiřoval. Hledal jsem na půdách, opravoval, až nebylo kam ukládat. Útočiště jsem našel v prostorách zrušeného učiliště v budově zámku ve Stěbořicích.

Co všechno bychom dnes ve vaší sbírce našli? A můžeme si ji prohlédnout?

Sbírku lze zhlédnout na požádání. Kromě zmíněného porcelánu jsem shromáždil sakrální předměty, staré potřeby pro domácnost, například dřevěnou lednici, hudební nástroje. Mohu se pochlubit velikonoční řehtačkou vysokou 1,20 metru.

Jistě zajímavé je staré vybavení školní třídy. Zkrátka vážím si všeho, co vyrobili a používali naši předkové, a rád bych to zachoval příštím generacím.

Karel KosteraVýznamný organizátor kulturního dění na Opavsku, sbormistr několika sborů, varhaník, zpěvák, nositel Ceny Petra Bezruče, polské Ceny Stanisława Moniuszka a jiných vyznamenání. Dále pak čestný občan obce Slavkova, šiřitel hudební kultury, ale i zručný cukrářský mistr, přesto skromný a veselý člověk. Žije v Novém Dvoře u Stěbořic a nedávno oslavil životní jubileum – osmdesáté narozeniny.

Jana Gélová, Petr Dušek