Kateřina Barabášová má na starosti vedení celého týmu, čítajícího zhruba 15 lidí. Patří sem mj. soudce, státní zástupce, policista, probační úředník, kurátoři pro mládež, preventista městské policie, speciální pedagog či psycholog.

V čem vidíte přínos tohoto týmu?

Tým společně stanovuje priority a opatření vedoucí k celkovému snížení kriminality mládeže v našem regionu. Zjednodušeně řečeno: víc hlav, víc pohledů na věc, a tím pádem účinnější řešení jednotlivých případů trestné činnosti mladých lidí. Dochází k propojení mezi organizacemi zodpovědnými za řešení kriminality. Snažíme se, aby nedocházelo k roztříštěnosti naší činnosti, čímž mimo jiné šetříme i finanční prostředky.

Jak často se váš tým schází?

Jednou za dva měsíce v prostorách radnice. Řešíme konkrétní případy, hledáme společný postup, jak danému člověku, rodině či skupině pomoci a jak předcházet opakování trestné činnosti mládeže.

Co se vašemu týmu již podařilo?

Úspěch je už fakt, že se výše zmínění odborníci pravidelně scházejí, což v jiných městech není zcela běžné. Opava je v tomto na špičce. V poslední době jsme například jednali o závažném případu šikany na jedné opavské základní škole. Zvolil se takový postup řešení, aby viníci byli potrestáni, nebyl nikdo poškozen, a aby se to již pokud možno neopakovalo.

Kam se lidé hledající pomoc mohou obrátit?

Buď na jednotlivé instituce nebo přímo na Probační a mediační službu, konkrétně na mě. Mohou přijít osobně k nám do našeho střediska v Olomoucké ulici číslo 8, nebo napsat na mail: barabasova.pms@gmail.com.