Za tyto peníze se koupil například nový popelářský vůz, vozidla sloužící ke svozu odpadu anebo také vysavače na úklid v ulicích města. TS Opava se také snažila myslet na šetrnost k životnímu prostředí.

„Jelikož jsme společensky odpovědná firma, řídíme se při výběru nových technologií také stránkou ekologickou. Proto jsme v letošním roce zakoupili i část mechanizace na ekologicky šetrný pohon a v tomto trendu chceme pokračovat také v letech následujících," popisoval Martin Girášek.

Co konkrétně budou zajišťovat nově pořízené mechanismy?

Uvádíme do provozu nově zakoupenou mechanizační techniku, stroje a zařízení. Jsou to především mechanismy, které by měly sloužit pro komunální služby. To znamená údržbu komunikací, správu veřejné zeleně, zajištění úklidu a čistoty města.

Jedno vozidlo je na svoz komunálního, separovaného a biologicky rozložitelného odpadu.

Je mezi novými stroji a vozidly nějaká novinka, kterou Opavané v ulicích města dosud neviděli?

Pro nás je novinkou zakoupení minirypadla. Bude nám pomáhat a ulehčovat úpravu chodníků. Ostatní jsou vozidla nebo mechanismy, které nám jsou známé, ale jsou novější. Umožní urychlit a zkvalitňovat práci našich zaměstnanců pro veřejnost.

Vzhledem k tomu, že jsme společensky odpovědná firma, snažíme se poohlížet i po šetrných technologiích, proto třeba vysavače odpadků zakupujeme na elektropohon. Tímto směrem chceme jít i v příštích letech.

Teploty poslední dobou padají k nule anebo i pod ni. Jak jste vůbec připraveni na zimní údržbu?

Zimní údržba už probíhá, prozatím je mírná. Klimatické podmínky jsou zatím stejné jako v posledních dvou letech. Připraveni jsme, máme posypový a inertní materiál, který nám zbyl z minulých zim. A to jak sůl na údržbu vozovek, tak inertní materiál pro údržbu chodníků.

Nějaké zásahy už byly, ale nebylo to v takových objemech, jak jsme zvyklí z předešlých let.

Po Štědrém dni se u popelnic a kontejnerů začne hromadit větší množství odpadu. Plánujete třeba nějaké posílení směn?

Svoz komunálního odpadu zajišťujeme i o svátcích, dokonce i přímo na Štědrý den. Počítáme s tím, že svážet budeme, jelikož produkce odpadu je daleko větší než ve všední den.

Předpokládám, že po Silvestru to bude probíhat podobně, že?

Ze zkušeností víme, že po Novém roce je odpadu na kontejnerových stáních více. Máme posílené a prodloužené směny tak, aby se to zlikvidovalo v co nejkratším termínu a město bylo co nejrychleji čisté.

Jakmile ustoupí odpad z rozbalených vánočních dárků a novoročních oslav, přijdou na řadu vánoční stromky.

Se svozem vánočních stromků také počítáme. Podle našich zkušeností se začínají vyhazovat čtvrtého pátého ledna, okolo Tří králů. Na našich provozovnách máme speciální osádky, které se věnují pouze svozu vánočních stromků, což probíhá v celém průběhu ledna.