Rozkol v opavském ANO znamenal také pád koalice, kterou zaštiťoval. V rámci nové koaliční dohody ve vedení města zůstal na pozici prvního náměstka. Zjišťovali jsme, jak s odstupem času vnímá své politické působení a jak to s vítězi uplynulých komunálních voleb vypadá.

Působíte na mě dojmem, že vám funkce náměstka vyhovuje více než primátorské křeslo. Vidíte to stejně?

To je to tak vidět? Bude se to možná zdát překvapivé, ale ve funkci náměstka se mi lépe daří řešit konkrétní projekty a případy. Primátor je funkce spíše reprezentativní. A když někde nepokládáte věnce či nestříháte pásky, je na denním pořádku vyřizování spousty malých drobných záležitostí, které nejsou vidět.

Já osobně raději více pracuji, než mluvím.

Když se ohlédnete na dobu vašeho vedení radnice, udělal byste něco jinak?

Mnou vedená rada města se nebála zasáhnout do léta zažitých stereotypů ve vedení městských společností, kdy nám tyto městské společnosti pouze přežívaly. Dnes jsou tato místa obsazována opravdovými odborníky bez politického vlivu. A daří se jim nalézat nový potenciál.

Nelituji žádného rozhodnutí. Naopak! Každá změna měla svůj důvod, byla pečlivě připravována a diskutována v rámci koalice. Snad asi jedinou věc bych dělal jinak. Více intenzivně bych prezentoval na veřejnosti dílčí úspěchy své a svých kolegů.

Co byste naopak zařadil do kolonky úspěšných kroků?

Podařila se nám spousta věcí. Snížení úroků úvěru města, zákaz podomního prodeje, přímý vlakový spoj Opava - Praha, důležitá regulace hazardu, jmenování dlouho hledaného ředitele městské policie, opravujeme školy a školky. Daří se řešit neskutečný nepořádek, který tady byl v majetku města.

Ale jsou i drobnosti. Třeba internet zdarma ve městě, prozatím v budovách magistrátu, ale pevně doufám, že se brzy dostaneme se signálem zdarma i do centra. Prosazovat zásadní věci můžu i nadále z pozice náměstka primátora.

Co je podle vás v Opavě téma číslo jedna, co se týká správy města?

Město má několik zásadních bolavých míst. Stávající objekty, které jsou zastaralé a již nevyhovují dnešním požadavkům, jako je bazén, zimní stadion či areál Dukelských kasáren. Dneska konečně vedeme intenzivní kroky k vyřešení těchto problémů.

Nešťastné je také dědictví v podobě nedořešených dlouholetých smluv na pozemky v centru města s investory Crestyl a Slezský dvůr. Podařilo se nám s těmito investory znovu otevřít dialog a vést projekty ke spokojenosti veřejnosti, města i investora.

Do komunální politiky jste vstupoval relativně bez zkušeností, jaká podle vás obecně je a překvapilo vás na ní něco?

Ať už rozhodnete jakkoliv, vždy si proti sobě popudíte určitou skupinu obyvatel. Je to nevděčná práce. Ale když vás pak zastaví na ulici lidi, které neznáte, a poděkují vám za cokoliv, co jste pro ně udělal, nebo prostě jen tak za práci, popřejí pevné nervy, tak to vždy zlepší náladu a vy víte, že to má smysl.

V politice se musí respektovat demokracie, a to někteří bývalí kolegové neuznávali. Jak vůči spolustraníkům, tak i koaličním partnerům. Nejvíce mne překvapila táhlost řešení některých záležitostí. I při naprosté shodě napříč zastupitelstvem se díky legislativě ve veřejné správě věci velmi protahují.

Vykonávání funkce vám značně zkomplikoval rozkol v opavském ANO. Podle vašich předchozích vyjádření lze soudit, že ve svém jednání jako člena ANO nevidíte pochybení. Logicky bych pak ztrátu členství bral jako nespravedlnost. Souhlasíte?

Všechny útoky na mou osobu jsem odrazil. Z jednání jsem vyšel s čistým štítem. Naopak byla prokázána vina na straně druhé, která se snažila ovlivnit orgány hnutí a veřejnost překrucováním pravdy, zneužitím dokumentů a argumentováním ve stylu jedna paní povídala.

Předsedou rozhodčí a smírčí komise hnutí ANO mi bylo sděleno provinění ve věci zdlouhavého řešení rozkolu uvnitř hnutí. Přestože jsem to nemohl ovlivnit, přijal jsem za to zodpovědnost. Nejsem zvyklý naříkat, nevnímám to jako nespravedlnost, ale jako výzvu.

Je vůbec šance, že byste se stal opět členem hnutí ANO?

Jestliže nově zvolení členové hnutí ANO v Opavě budou vyznávat stejné hodnoty jako já, když jsem do hnutí vstupoval v polovině roku 2013, budu samozřejmě znovu usilovat o členství.

Jak se díváte na kauzu Čapí hnízdo?

Pokud je zde možnost pochybení, ať o tom rozhodne soud a posoudí to evropské kontrolní orgány.

Mezi oblasti, které spadají do vaší kompetence, patří i sport. Jak vnímáte změny, které se v poslední době ve opavském sportu udály, a jak vidíte jeho budoucí vývoj?

Město bylo nuceno pro záchranu hokejového klubu tento klub odkoupit a spravovat. Přesto rozhodně není ambicí magistrátu vlastnit majoritní podíl ve třech nejsledovanějších klubech ve městě. Proto také dnes jednáme o vstupu investora do SFC.

Do budoucna bychom chtěli podobně jednat i v případě HC Slezan a BK Opava. Vedení města má primárně zájem na podporu sportování dětí a mládeže. Sportování u dětí a mládeže nevnímám pouze jako prevenci proti nežádoucím vlivům, ale také jako možnost přisvojit si vlastnosti, jako je smysl pro povinnost, respekt k autoritám i k sobě navzájem či spolupráce v širším kolektivu.

Pokud vezmeme konkrétně hokej, funguje podle vás klub pod městem bez problémů? Daří se každý měsíc nalézt 200 tisíc na udržení mužského týmu?

Podle mých informací je financování mužského týmu HC Slezan zajištěno. Do vedení klubu byli jmenováni lidé, kteří dostali od zastupitelstva šanci. Dejme jim více času k prokázání, zda klub vedou tím nejlepším způsobem. Pokud by to nezvládli, budu hledat jiné možnosti.

V jakém stádiu jsou jednání o vstupu hlavního investora do SFC?

Investor dal jednoznačně najevo, že při jednáních chce diskutovat o podmínkách, za kterých by převzal majoritní podíl v klubu. V tuto chvíli projednává náš návrh další spolupráce se svým právním zástupcem. V následujících dnech bychom již měli jednat o detailních podmínkách.

Zároveň se bude připravovat veřejná soutěž na tento majoritní podíl v SFC, protože se jedná o veřejný majetek.

Jak se vám daří v osobním životě?

Jsme s ženou v očekávání, tak se momentálně nejvíce těším na narození potomka.