Kdybyste měla v několika větách Fokus charakterizovat, co byste řekla?

Jedno středisko je pro osoby s mentálním postižením na Hradecké ulici 16, druhé pro osoby s duševním onemocněním na Vávrovické ulici a třetím střediskem je rehabilitační dílna přímo v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Máme tři sociální služby: sociální rehabilitaci, následnou péči a podporu samostatného bydlení. Mimoto zaměstnáváme na chráněných místech osoby se zdravotním postižením.

Kolik lidí takto zaměstnáváte?

V současné době zaměstnáváme na chráněných místech dvacet dva osob se zdravotním postižením.

Jakou práci vykonávají?

Většinou se jedná o kompletační práce, kdy od firem dostaneme zakázku na kompletaci například plastelíny, kolíčků na prádlo, otvíráků na PET-láhve a podobně. Někteří jsou dále zaměstnáni jako uklízečky či údržbáři, a to přímo v našich střediscích.

Kolik máte celkem klientů?

V letošním roce jsme již poskytli péči téměř třem stům klientů.

Jak se k vám dostanou?

Za prvé přes ambulantní psychiatry, denní stacionáře Psychiatrické nemocnice v Opavě, dále děláme pravidelné prezentace přímo v psychiatrické nemocnici, informace o nás si rovněž lidé předávají mezi sebou.

Jak dlouho u vás lidé mohou pobýt?

Důležitý je jejich požadavek. Co by od nás chtěli, co očekávají nebo s čím potřebují pomoci.

S čím nejčastěji potřebují pomoci?

Protože nechtějí být sami, touží po kontaktu s ostatními lidmi, s přirozeným prostředím. Potřebují pomoci například s nákupem, s jízdou v MHD, s tím, jak vyjít s penězi. Těch požadavků je spousta, je to velmi individuální.

Kolik má Fokus zaměstnanců?

Čtrnáct, téměř polovina však nemá plný úvazek.

Kdo Fokus financuje?

Statutární město Opava, ministerstvo práce a sociálních věcí a nyní jsme získali dva evropské projekty. Z těchto projektů nyní máme celkem na tento rok zhruba tři miliony korun. Celkem pak Fokus získal na tento rok více než 4,5 milionu.

Vystačíte s tím?

Díky evropským projektům s tím vystačíme. Ale už dnes se bojíme, co bude v době, kdy tyto projekty skončí, tedy od počátku roku 2015.