První krok k jejímu založení byl uskutečněn při návštěvě velvyslance Itálie Pasquale D'Avina v Ostravě, kde se setkal s Táňou Alešovou, která byla výborem společnosti tímto úkolem pověřena. Účast Evy Klímové, vedoucí oddělení italianistky na Slezské univerzitě v Opavě, na tomto setkání předznamenala skutečnost, že se univerzita stala přirozeným zázemím pobočky.

Díky angažovanosti její předsedkyně a jejím spolupracovníkům se pobočce podařilo za poměrně krátkou dobu rozvinout zajímavou činnost, jejíž páteří se stalo pořádání kurzů italštiny v Opavě i Ostravě. Kromě kurzů je nejbližší akcí pobočky cestopisná přednáška Ivo Petra o Sardinii, na niž čtenáře brzy pozveme.

Využili jsme ochoty Rostislava Pietropaola při jeho poslední návštěvě Opavy a rádi bychom jeho a Společnost přátel Itálie, jejímž je zakladatelem, blíže představili.

Mohl byste nejdříve krátce představit Společnost přátel Itálie, říci něco k jejímu vzniku a účelu?

Společnost přátel Itálie vznikla jako neziskové občanské sdružení. Přípravný výbor byl ustaven již 13. prosince 1989. Vlastní založení s původním názvem Společnost Československo - Itálie se konalo v Praze 7. června 1990. Po rozdělení Československa došlo ke změně názvu na Společnost přátel Itálie.

Podle stanov Společnosti a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Velvyslanectvím Italské republiky v Praze sdružení napomáhá ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky.

Vzhledem ke klíčové roli, kterou má ve vzájemných vztazích znalost jazyka, věnujeme mimořádnou pozornost organizování kurzů italštiny. Za uplynulých 23 ročníků našimi kurzy prošlo jen v Praze téměř šest tisíc účastníků, nepočítaje účastníky v kurzech organizovaných našimi pobočkami v několika dalších městech.

Jaká je situace dnes? Kolik má sdružení poboček a jak vypadá jejich činnost?

Od založení Společnosti se do ní přihlásilo 2680 členů v deseti pobočkách s krajskou působností. Založením dalších poboček hodláme rozšířit činnost do všech krajů republiky. K plnění cílů vytyčených ve stanovách vyvíjí Společnost různorodou kulturní činnost podle místních podmínek. Vydává čtvrtletní Zpravodaj a publikace věnované česko-italským vztahům i jejich bohaté historii. S tímto zaměřením uskutečňuje přednáškovou i výstavní činnost.

Společnost je otevřena všem, kteří mají zájem podporovat její činnost a podle svého zájmu se na ní i podílet. Členové každoročně přispívají na činnost podle svých možností. Ke členství je možné se přihlásit prostřednictvím internetu na webových stránkách www.prateleitalie.eu.

Jak jste přišel k tak typicky českému jménu Rostislav?

Mí rodiče emigrovali do Československa z nejjižnějšího a nejchudšího regionu Itálie, z Kalábrie. V Rousínově se otci podařilo zřídit živnost a k dceři, která se narodila ještě v Itálii, na Moravě přibyli ještě dva chlapci. V té době již rodiče měli československé občanství, a protože se italského nevzdali, tak jsme oba, bratr i já, narozením získali oboje občanství.

To se svým způsobem odrazilo i při křtu, kdy pan farář a kmotřenka přesvědčili rodiče, že k příjmení obsahujícímu jména apoštolů Petra a Pavla je třeba přidat jméno po knížeti, který pozval Cyrila a Metoděje, aby na Moravě šířili křesťanství.

Tím se vysvětluje i váš vztah k oběma zemím.

Rodiče nás již od dětství nabádali, abychom nezapomněli na náš původ, ale abychom si i vážili toho, jak přátelsky byla naše rodina přijata a začleněna do českého prostředí.

Když došlo k 17. listopadu 1989, považoval jsem za svoji povinnost využít možností, které se tím otevřely, a založit společnost, která bude napomáhat v rozvíjení přátelských vztahů mezi Čechy a Italy.

Jaroslava Malá