Jeho protihráč, kunsthistorik Pavel Šopák, nezískal hlas ani jediný. Než se ale staronový děkan ujme své funkce na další čtyři roky, musí ho oficiálně jmenovat rektor univerzity. V následujícím rozhovoru odpověděl Zdeněk Stuchlík na několik otázek.

Jak hodnotíte své jednomyslné zvolení?

Tento výsledek naznačuje, že naše fakulta šla správnou cestou a že sázka na kvalitu především ve vědě a výzkumu byla správnou volbou. Výsledek hlasování velice oceňuji především v dnešní době prodchnuté imperativem změny. Pro mě osobně je mé znovuzvolení obrovský závazek a zodpovědnost vůči fakultě

Když se na veřejnosti řekne filozoficko přírodovědecká fakulta, co byste si přál, aby se lidem vybavilo?

Přál bych si, aby se jim vybavilo, že to je chlouba Opavy, její vědecké, kulturní i společenské centrum přispívající k prestiži města. Přál bych si, aby lidé věděli, že naše fakulta přispívá ve vybraných oblastech k vědeckému pokroku, a to na světové úrovni.

V čem jsou výhody či nevýhody spojení filozofických oborů s přírodovědnými pod střechou jedné fakulty?

O nevýhodách nevím. Výhodou je spolupráce, kdy úspěchy dosahované například ve výzkumu historických věd a archeologii mají pozitivní dopad nejen na ostatní humanitní obory, ale i na obory exaktní. Platí to samozřejmě i naopak.

Dnes je běžné, že v humanitních vědách se využívají fyzikální metody i postupy převzaté z informatických věd. Vzájemné obohacování exaktních, humanitních a uměleckých oborů na naší fakultě je možno dále rozvíjet.

Co podle vás přinese fakultě chystaná novelizace zákona o vysokých školách?

Přinese starosti a nové povinnosti, přechod na podmínky nového zákona bude vyžadovat vysoké nasazení všech pracovníků. Nicméně dopady novely mohou být i velmi pozitivní. Například institucionální akreditace, pokud se povede, může odbourat nutnost reakreditací dobře fungujících oborů.

Uvedl jste, že největší devizou fakulty jsou lidé…

Je to pochopitelné. Nejsou to ani přístroje, ani budovy, kdo přichází s novými podněty a nápady, ale lidé. Dobré zázemí pro ně je nutná, nikoli postačující podmínka k tomu, aby fakulta dosahovala výborných výsledků ve vědě, výzkumu i výuce.

Jaké jsou vaše vize ve funkci děkana na další čtyři roky?

Shrnul bych je do šesti bodů: kvalitní vědecký výzkum a jeho napojení na zahraniční instituce a mezinárodní projekty, flexibilita vedení fakulty, optimalizace studijních programů a oborů, podpora studentských aktivit, zlepšení prezentace a propagace fakulty a těsnější vazba na region.

Kdo je Zdeněk Stuchlík? Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc byl děkanem fakulty již v letech 1991 až 1994, poté v období 2001-2007. Pak zastával funkci prorektora pro vědu a zahraniční styky. Děkanem byl zvolen opět v roce 2011 dosud. Je profesorem teoretické fyziky a astrofyziky.

Vede prestižní opavské Centrum teoretické fyziky a astrofyziky a spolupracuje s univerzitami v Oxfordu, Göteborgu nebo Bergenu, s Evropskou laboratoří pro fyziku částic CERN u Ženevy a se SISSA v Terstu. Publikuje v nejvýznamnějších vědeckých časopisech.

Je úspěšný i v umělecké činnosti, v níž vytvořil stovky fotografií, které představil na desítkách výstav u nás i v zahraničí, v několika katalozích i v samostatné knižní monografii.

Studenti: Celkem jsme spokojeni

Studenti Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity (FPF SU) v Opavě jsou s výběrem této školy i studiem většinou spokojeni. Vyplývá to z průzkumu, v němž 40 studentů prvního ročníku odpovídalo na dvě otázky: co je na univerzitu přivedlo a jaké byly jejich první dojmy.

Většina budoucích historiků a informatiků dvou odlišných profesních skupin uvedla, že ji ke studiu přivedl především zájem o obor. „O informatiku mám zájem už od dětství," odpověděl například dvacetiletý Lukáš Dokoupil z Přerova, který na FPF SU studuje aplikovanou informatiku.

Ondřeje Výstrka sem zase přivedla ojedinělá nabídka: možnost studovat informatiku v kombinaci s angličtinou. „Můj známý tady studoval stejný obor a získal v něm uplatnění v zahraničí," vysvětlil.

Zájem o obor jako hlavní impuls uvádí také studenti historie muzeologie Radim Dostál z Hrabyně či Veronika Prokopová z Paskova. Jiří Zapletal z Oder, student historie a němčiny, hovoří dokonce o historii jako o své vášni. Martin Keller z Albrechtiček u Českého Těšína přiznává i další impuls: „Přivedl mě sem známý, který zde studoval. Teď učí dějepis a vypomáhá v Archeoparku v Chotěbuzi."

Kamarádi a maminky

A jsou to právě kamarádi, partneři, učitelé a rodiče, kteří sehráli jednu z hlavních rolí. Na jejich doporučení dalo 13 ze 40 oslovených. „Na Slezskou mě přivedla mamka. Studovala v Praze i Brně, ale tady byla nejspokojenější," uvedla například budoucí historička Františka Řechlová.

Na doporučení přítele dala její spolužačka Veronika Davídková z Podvihova či Veronika Nezbedová z Bruntálu, která studuje historii a angličtinu, což je mimochodem kombinace, na niž „slyšelo" více studentů.

Blízkost domova a peníze

Blízkost k domovu a finanční situace. I to je pro nováčky velmi důležité. Uvedlo to patnáct z nich. „Bydlím v Opavě, mám to nejblíže," přiznal student aplikované informatiky Vojtěch Vymětal, kterého na Slezskou nasměrovali kamarádi.

Jeho kolega Marek Hluchník z Oldřišova je konkrétnější: „Mám to blízko, takže mám více času pro sebe i na studium." Do jiného města nechtěl odejít ani Matěj Hanslík, který začal studovat angličtinu a historii.

Kombinace více impulsů

Studenti vždy uváděli více faktorů, které je ke studiu vedly. Zájem o obor se kombinoval s doporučením kamarádů, blízkostí k domovu, finanční situací, vysokými šancemi na přijetí či touhou setkat se s kapacitami, které zde vyučují.

Zcela ojedinělá byla odpověď, že ke studiu na SU vedla dotyčnou účast na zájezdu do Krakova pod záštitou univerzity.

První dojmy jsou slušné

První dojmy má většina studentů dobré. Oceňují mj. rodinné prostředí SU, příjemné „profesory s lidskou tváří" i atraktivitu Opavy. Sedm studentů si postěžovalo na občasné neohlášené rušení přednášek a seminářů či málo přehledné webové stránky univerzity.