29. března

Hedvika Seehofová – Olomouc (1922)
Jan Čep – Opava-Kylešovice (1933)

30. března

† Radomír Janků – Opava-Kateřinky (1936)

31. března

Marie Adamcová – Opava-Kateřinky (1924)
Luděk Kuzník – Litultovice (1938)
Pavel Vlašánek – Opava-Kateřinky (1951)

6. dubna

Zdeněk Mareš – Opava (1936)
Jan Bokisch – Loděnice (1918)
Dalibor Flejberg – Dolní Životice (1925)

7. dubna

Vilibald Gajda – Opava (1930)

(pozn. uvedená data jsou dnem pohřbu pokud nejsou označena †, v tomto případě jde o datum úmtí)