24. května

Tibor Prokš – Opava (1968)

25. května

Emilie Weissová – Otice (1933)

26. května

Lubomír Klement – Žimrovice (1933)

27. května

Vladimír Vinkler – Opava (1937)

28. května

Cecilie Jurčíková – Opava (1924)
Vladimír Růžička – Milostovice (1976)

29. května

Marie Růžičková – Velké Heraltice (1930)

(pozn. uvedená data jsou dnem pohřbu pokud nejsou označena †, v tomto případě jde o datum úmtí)