14. října

Jiří Kalus – Háj ve Slezsku-Smolkov (1925)
Jiří Kadula – Suché Lazce (1951)

15. října

Pelagie Waligová – Opava-Kylešovice (1933)
Petr Hulva – Otice (1961)

16. října

Mgr. Antonín Chovanec – Opava (1949)
Marie Pavelková – Opava (1920)
Vilém Adamec – Opava (1941)

17. října

Anna Jevičová – Brumovice-Pustý Mlýn (1924)
Josef Hájek – Opava (1951)

18. října

Anna Zápecová – Hrabyně (1949)
Hedvika Najsrová – Slavkov (1908)