8. října

Jan Michalec – Havířov (1923)

17. října

Vlasta Tušilová – Opava (1921)

20. října

Ludmila Klimasová – Opava (1929)

21. října

Drahomíra Adamčíková – Štítina (1925)
Drahomír Černohorský – Opava (1918)
Hilda Barčová – Slavkov (1927)
Zdislava Bouchalová – Opava (1919)

23. října

Jaroslav Kocián – Opava (1942)
Jan Gábor – Suché Lazce (1921)

24. října

Zdeňka Semerová – Opava-Kateřinky (1952)
Marie Pracná – Mikolajice (1941)
Hubert Latka – Chuchelná (1936)
Karel Lamich – Opava (1951)

(pozn. uvedená data jsou dnem pohřbu)