11. srpna

Jindřiška Franková - Velké Heraltice (34 let)

14. srpna

JUDr. Jan Lukaštík (85 let)

15. srpna

Bc. Martin Hříbek - Závada (28 let)
Eduard Sobotík - Opava (67 let)
Jan Čech - Slavkov (57 let)

16. srpna

Jaromír Gebauer - Opava (73 let)

18. srpna

Vlasta Porostlá - Háj ve Slezsku-Smolkov (84 let)
Vilém Borůvka - Háj ve Slezsku-Smolkov (81 let)
Oldřiška Havlíková - Opava (87 let)

19. srpna

Miloslav Dospiva - Opava (92 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.