25. září

Libuše Kupková - Opava (83 let)

28. září

Rudolf Nestroj - Opava (60 let)
Zdeněk Bek - Opava (83 let)
Taťána Bartošková - Opava (91 let)

29. září

Jan Němý - Přerovec (70 let)
Maxmilián Grabiáš - Opava-Kateřinky (66 let)
JUDr. Vladimír Hlaváč - Chvalíkovice (71 let)

30. září

Jan Pravda - Opava (63 let)
Marie Hluchá - Opava (63 let)
Michal Kovalský - Hradec nad Moravicí (64 let)

1. října

Jarmila Vitásková - Háj ve Slezsku-Chabičov (75 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.