14. října 2015

Božena Pospěchová z Bratříkovic (63 let)

15. října 2015

Milan Plachký z Opavy-Kateřinek (72 let)

16. října 2015

Brigita Exnerová z Malých Hoštic (65 let)
Adéla Königová z Chlebičova (84 let)

17. října 2015

Jiřina Škrobánková z Vlaštoviček (77 let)

18. října 2015

Kristina Ondrufová z Bolatic (79 let)
Marie Přibylová z Opavy (79 let)

20. října 2015

Marie Krummerová z Opavy-Kateřinek (92 let)
Marie Šafarčíková z Otic (93 let)
Josef Schreiber z Opavy (68 let)
Jan Hrbáč z Opavy (76 let)
Krista Slaninová z Rohova (68 let)

21. října 2015

František Obrusník ze Strahovic (75 let)