31. října

Zdeněk Kříž - Žimrovice (70 let)
Milan Musial - Opava-Kylešovice (74 let)

1. listopadu

Milada Křempková - Opava (83 let)
Jan Lenart - Opava-Kylešovice (88 let)

2. listopadu

Roman Mrůzek - Opava-Kateřinky (39 let)
Hana Nogolová - Opava (75 let)
Mojmír Quis

3. listopadu

Anna Wipplerová - Opava (73 let)

4. listopadu

Vladimír Hellebrand - Opava-Kylešovice (61 let)
Petr Brix - Hať (47 let)

5. listopadu

Jan Mikošek - Otice (82 let)
Marie Hřivnáčová - Opava (68 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.