8. prosince

Erika Binčíková (76 let)

14. prosince

Ing. Karel Valík, MBA - Pardubice (53 let)
Eliška Režnarová - Opava (93 let)

15. prosince

Marie Kolovratová - Hradec nad Moravicí (87 let)
František Ausficer - Opava (87 let)

16. prosince

Reihold Hřivňacký - Chlebičov (90 let)
Zdenka Mazurová - Opava (88 let)
Berta Ondřejová - Opava (92 let)
Ludmila Holubová - Opava (89 let)

17. prosince

Anna Kubánková - Raduň (84 let)
Růžena Nagyová - Opava (83 let)
Werner Josef Stuchlík - Opava (71 let)
Alois Klein - Štemplovec (86 let)
Jiří Jašek - Moravice (62 let)

18. prosince

Marie Špalková - Lhotka u Litultovic (86 let)
Josef Kocur - Bohuslavice (78 let)
Anna Kahánková - Ostrava-Poruba (90 let)
Milan Mikulecký - Opava (87 let)
Marie Klapetková - Mikolajice (80 let)

19. prosince

Petr Lampa - Háj ve Slezsku-Smolkov (74 let)

20. prosince

Rudolf Stodulka - Žimrovic (68 let)
Marie Luzarová - Budišovice (89 let)
Ervín Kolečkář - Opava-Kateřinky (88 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.