25. ledna

Jaroslav Kříbek - Štítina (85 let)

1. února

Pavel Dobruš - Opava (66 let)
Josef Nevřela - Opava (59 let)

2. února

Marie Mazgajová - Velké Hoštice (90 let)
Helena Vopálková - Opava (81 let)

3. února

Marie Vavřiníková - Opava (93 let)
Jindřich Quittek - Opava (86 let)
Eva Lokvencová - Mokré Lazce (73 let)
Libor Losert - Loděnice (37 let)

4. února

Milan Neuwerth - Hlubočec (77 let)

5. února

Marie Herberová - Holasovice (85 let)
Jan Kozelek - Kobeřice (58 let)

6. února

Štěpánka Becková - Opava (91 let)
Josefa Kudělková - Opava (57 let)
Karla Hromadová - Opava (73 let)
Ing. Arnošt Krontál - Malé Hoštice (70 let)

7. února

MUDr. Karel Němeček (74 let)
Martin Slavotínek - Štítina (49 let)

8. února

Alžběta Planková - Hlubočec (91 let)
Zdeněk Vícha - Raduň (62 let)
Drahomír Mrůzek - Žimrovice (73 let)

9. února

Vlasta Rychlá - Opava (88 let)

Redakce zveřejňuje pouze jména těch zemřelých, jejichž pozůstalí k tomu dali souhlas.