Tradičně měli opavští zastupitelé na svém prosincovém jednání na stole schvalování rozpočtu města na následující rok 2020. Návrh jim byl předložen jako vyrovnaný s částkou 1,484 miliardy korun.

Než však k jeho vyrovnání došlo, musela radnice učinit opatření, a sice na straně příjmů dorovnat schodek ve výši asi 237 milionů korun. Ten vznikl rozdílem příjmů a výdajů a zapojením financování výdajového charakteru.

„Nechtěli jsme město zatěžovat novým úvěrem, a proto jsme požádali banku, se kterou město v roce 2017 uzavřelo smlouvu o revolvingovém úvěru, o prodloužení čerpání, a to za stávajících podmínek,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil. Banka souhlasila, město tak může vyčerpat 207 milionů, dalších 30 bylo zapojeno ze zůstatku běžného účtu za rok 2019.

Slučování funkcí a propouštění

Primátor zároveň představil rozpočet jako proinvestiční a konstatoval, že musel vyřešit „sekeru“ 455 milionů, protože na začátku projednávání mu byl předložen s tímto deficitem, tedy minus 455 milionů korun. „V rozpočtu máme řadu investičních akcí, na které se nám peníze později vrátí z dotací. Musíme je ale předfinancovat, tedy již nyní musíme mít připraveno finanční krytí,“ pokračoval.

Dále zmínil, že podstatnou část výdajů představují výdaje provozní, rostou ceny energií i mzdy.

„V rámci magistrátu a městské policie se platy navýšily skoro o 30 milionů. Musíme šetřit, chovat se úsporně. Proto děláme organizační změny, kumulujeme funkce, což vede ke snižování stavu zaměstnanců a počtu vedoucích míst. Naopak se ale snažíme navyšovat v oblasti investic, na jmenovité investiční akce máme na příští rok alokováno asi 312 milionů. Až budeme v březnu jednat o rozdělení zůstatku běžného účtu, počítáme, že tuto položku ještě o 70 milionů posílíme,“ dodal.

Několikrát bylo na jednání zastupitelů zmíněno Slezské divadlo. Podle některých stojí město nemalé peníze a například opoziční Marek Veselý hovořil směrem k Pavlovi Juříčkovi, který je zároveň i poslancem, ať se v této souvislosti zaměří na jednání s ministerstvem kultury. „Divadlo by se mělo řešit tak, aby nebylo vázáno pouze na opavský rozpočet,“ mínil.

Slezské divadlo si z rozpočtu na příští rok ukrojilo 94 milionů korun, ačkoli původně požadoval ředitel Ilja Racek o pět milionů více, tedy 99 milionů korun. „Slezské divadlo se letos zvedlo čistě jen o mzdy a pan ředitel musel hledat úspory,“ uvedl primátor s tím, že financováním divadla do budoucna se bude město zabývat.

Jaké budou investice?

Nejvíce peněz si příští rok vyžádá stavba parkovacího domu ve Skladištní ulici u nádraží Opava východ (asi 207 milionů), město v tomto případě žádá o dotaci. 20 milionů činí spoluúčast města na revitalizaci Stříbrného jezera, více než 26,3 milionu bude stát nová cesta od rondelu v Krnovské ulici směrem k Víceúčelové hale. Počítá se i s opravou střechy kostela sv. Václava nebo s revitalizací městských domů v Hrnčířské ulici.

S kolika penězi budou hospodařit?

SFC Opava 16,05 milionu (sport + provoz)
BK Opava 10,46 milionu (sport + provoz)
HC Slezan Opava 13,13 milionu (sport + provoz)
Technické služby 132,85 milionu
MDPO 92,24 milionu
Městská policie 39,41 milionu
Slezské divadlo 94 milionů
OKO 17,47 milionu
OKPB 17,6 milionu (všechny pobočky)
Sportovní granty 11,65 milionu
Speciální granty 21,13 milionu
Kulturní granty 2,2 milionu
Participativní rozpočet Nápady pro Opavu 1,5 milionu