Jeho názorový vývoj prošel zajímavým zvratem: zpočátku byl horlivým zastáncem modernismu, od kterého se postupně odkláněl až ke klasicismu a historizujícímu pojetí architektury.

Vídeňská secese

Narodil se 1. září 1872 v Krnově Josefu Bauerovi, majiteli hostince U Bílého koníčka. V té době se město jmenovalo Jägerndorf. Velmi úspěšně vystudoval reálné gymnázium, takže ho rodiče přihlásili ke studiu na Německé průmyslové stavební škole v Brně, kterou dokončil v roce 1891. Stavební praxi získával v Německu.

V dalším studiu pak pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u slavného architekta Otto Wagnera, který se podílel na založení manifestu Vídeňské secese. Právě Wagnera na sebe Bauer upozornil nejen velkou pílí a mimořádným talentem, ale také proto, že některé jeho práce obdržely v různých soutěžích vysoká ocenění.

Profesor proto nabídl tomuto nadanému Slezanovi zaměstnání ve svém ateliéru. Z Wagnerova popudu absolvoval Bauer několik studijních cest do Itálie, Francie a Německa. Na samém začátku dvacátého století patřil Bauer do skupiny umělců sdružujících se kolem zmíněného secesního manifestu.

Jejími členy byli také slavný Gustav Klimt nebo Bauerův spolužák a krajan Joseph Maria Olbrich.

Skvělé stavby

(na fotografii Střelecký dům v Krnově)

S Otto Wagnerem Bauer spolupracoval na projektech stanic vídeňské městské dráhy, přičemž byl ve svých pracích horlivým zastáncem secese. Publikoval také několik moderních teoretických prací o architektonické moderně, přičemž aplikoval Darwinovu teorii přirozeného výběru na architekturu.

Jeho návrhy byly skvělé, ale zůstaly většinou nerealizovány. Věnoval se ovšem také interiérové tvorbě a přejímal radikální modernismus u staveb rozvíjejících anglický halový typ, který uplatnil v soutěžním návrhu na krnovskou radnici, případně u skvělé brněnské vily dr. K. Reissiga, která je označována za první moderní rodinný dům u nás vůbec.

V této bouřlivé části svého života udělal něco – na svou dobu – nepředstavitelného: vystoupil z katolické církve. Nicméně se do jejího lůna v roce 1906 opět navrátil především proto, že to byla podmínka bohatého Bratislavana Gézy Arpáda Szlubka, který mu navrhl adopci. Začal pak psát své příjmení Bauer-Szlubek.

Tímto vypočítavým krokem získal značné finanční prostředky, takže se mohl věnovat výhradně umělecké činnosti. Podle jeho návrhů byla v Krnově postavena budova střelnice, obchodní a živnostenská komora v Opavě, Priessnitzovo sanatorium v Gräfenberku (dnešní Jeseník), přestavěn Wenzelidesův zámek v Linhartovech, přestavěny krnovské vily G. Kandlera a H. Larische.

Leopold Bauer vyučoval od roku 1913 jako nástupce Otto Wagnera na vídeňské technice, ale jako pedagog byl natolik neoblíbený, že po krátkém čase z tohoto místa odešel.

Odklonil se od moderny

Již od roku 1905 se Leopold Bauer začíná odklánět od někdejších vlastních tezí radikálního modernismu, stává se zastáncem umělecké a architektonické kontinuity. Připojuje se spíše k historizujícím proudům. V řadě oblastí však zůstává stále sveřepou a neústupnou osobností, velmi ostře se staví proti tehdejším levicovým tendecím v politice, zejména pak proti sociální demokracii, a začíná přijímat některé názory fašismu.

Nedlouho před svou smrtí 7. října 1938 získal zakázku na projekt stavby říšského kancléřství ve Vídni. V meziválečném období však Leopold Bauer na své rodné Slezsko nezanevřel a v někdejším Československu projektoval jedinečné stavby. V Krnově to byl v roce 1930 Hotel Tiroler, nesoucí dnes jméno Slezský domov.

Podle jeho návrhu byla v roce 1933 postavena krnovská tělocvična.

Největší dílo

Největším dílem je samozřejmě opavský obchodní dům Breda & Weinstein, u kterého spolupracoval s architektem Juliem Lundwallem. Údajně byli ovlivněni pracemi amerických architektů. Obchodní dům Breda byl největší stavbou tohoto typu v Evropě.

Na fasádě má působivé vertikální členění nahoře ukončené lunetovou kordonovou římsou. Jde o jedinečnou a úžasnou stavbu. V Opavě postavil Bauer také kostel svaté Hedviky (na prostřední fotografii), který je pojat jako památník padlým v první světové válce. Gradovaná věž výrazně převyšuje celé okolí.

Kostel však nebyl nikdy dokončen.