Je jednou z dominant Opavy a zároveň je považována za největší stavbu slezské cihlové gotiky v České republice. Řeč je o konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Své brány však nyní nechá na nějaký čas zavřené, neboť byly zahájeny její velké opravy.

Projekt řeší sanaci poškozených a zničených částí památky, například opravy omítek, nahrazení vypadávajících částí cihelného zdiva a tak dále.

„Obnovou projde kompletně celý vnější plášť konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, včetně spárování cihelného zdiva, výměny oken a restaurování kamenických a zámečnických součástí. Opraveno bude rovněž okolí kostela a obnoven odvod dešťových vod,“ uvedl projektový manažer ostravsko-opavského biskupství Miroslav Přikryl. Stavební a restaurátorské práce se dotknou také interiéru kostela.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.Zdroj: Deník / Veronika Bernardová„Bude provedena kompletní výměna již nevyhovující elektroinstalace, kostel dostane nové vnitřní osvětlení a rekonstrukce se dočkají také kamenné a zámečnické prvky, zdi budou nově vymalovány,“ doplnil Přikryl.

Po nutných opravách po požárech v minulosti a nové střeše z roku 2010 je to další velká stavební investice. „Střecha je celá nová, po druhé světové válce byla poslepována z různých krytin, podle toho, co lidé zrovna sesbírali, takže bylo nutné ji sjednotit,“ sdělil tiskový mluvčí ostravsko-opavské diecéze Pavel Siuda.

Součástí je vytvoření expozice ze severní předsíně konkatedrály, která bude zpřístupněna pro prohlídky.

„Je to jakási podmínka projektu, aby vzniklo i něco nového. Expozice bude fungovat jako galerie, která se bude příležitostně obměňovat. Samozřejmě se bude dotýkat i historie,“ upřesnil farář a děkan Jan Czudek.

Celkové náklady náročné akce jsou ve výši 76,6 milionu korun. Z Integrovaného regionálního operačního programu se podařilo zajistit dotaci ve výši 71,8 milionu korun. Zbývající částku musí farnost zajistit z dalších zdrojů. V současné době žádá o finanční podporu také opavskou radnici. O tom, jestli město částkou 1,5 milionu korun přispěje, rozhodnou v pondělí 18. března na svém zasedání zastupitelé.

Ukončení obnovy je naplánováno na říjen roku 2020. Věřící budou využívat k bohoslužbám kostel sv. Vojtěcha na opavském Dolním náměstí v hodinách, na které jsou zvyklí z konkatedrály.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.Zdroj: Deník / Veronika Bernardová

Historie opavské konkatedrály
 
Největší církevní stavba a dominanta Horního náměstí, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, je jednou z nejvýznamnějších památek dokládající typické rysy slezské cihlové gotiky. Vznik památky je pevně spjat s řádem německých rytířů. Na konci 13. století byla nejprve postavena masivní hranolová věž.

Na počátku 14. století pak vyšší jižní věž, která se zachovala dodnes. Vnitřek kostela si po pádu hořící střechy při velkém požáru Opavy v roce 1689 svůj středověký ráz nedochoval. Úpravy interiéru provedli stavitelé G. Hausrucker a J. Zeller, kteří gotické klenby nahradili barokním zaklenutím. V barokním stylu se renovovalo také po dalším požáru v roce 1758, kdy městský stavitel J. G. Werner upravil interiér presbytáře.

Podobně jako mnohé jiné opavské stavby byl chrám na konci druhé světové války poškozen a postupně během dalších desetiletí opravován. Důležitým mezníkem pro kostel byl rok 1996, kdy se se vznikem ostravsko-opavské diecéze stal druhým biskupským chrámem konkatedrálou. Od roku 1995 je kostel také zapsán do seznamu národních kulturních památek.