Vedení obce začalo spolupracovat s architektem. Náklady na projekt by se měly pohybovat v řádech několika milionů korun.

„Nechali jsme si zpracovat studii. Stáli jsme o architekta, který má zkušenosti s duchovními stavbami. Potřebovali jsme, aby prostor, na němž v budoucnu vzniknou nová hrobová místa, byl vhodně začleněn k současnému hřbitovu a navazoval na něj,“ popisoval starosta Stěbořic Roman Falhar.

V obci by byli rádi, kdyby se se stavbou začalo ideálně v příštím roce, nejpozději pak v roce 2019. Kapacita se totiž blíží svému naplnění. „U těch, co hroby mají, není problém. Pokud by však na našem hřbitově chtěl být pochován člověk, který v tuto chvíli hrob nemá, byl by to velký problém.

I z toho důvodu bychom rozšíření hřbitova chtěli zrealizovat co nejdříve,“ pokračoval.

Stěbořický starosta vzápětí ještě přiblížil, jaké jsou vize do budoucna: „Nová část hřbitova by byla velká přibližně jako třetina toho stávajícího. Předěl by tvořila současná hřbitovní zeď. U její druhé strany by stálo kolumbárium. Chceme, aby se v prostoru nacházela i odpočinková místa, tedy lavičky s dostatkem zeleně. Počítáme i s jakýmsi centrálním náměstím.“

Ve Stěbořicích nějakou dobu zvažovali, že by vybudovali i smuteční síň, po diskusi s odborníkem se však od tohoto záměru ustoupilo. „S architektem jsme to probírali a vznikla obava, aby síň byla dostatečně využita. Kdyby v ní mělo proběhnout do deseti pohřbů ročně, bylo by to zbytečné.

Dle architektových zkušeností obce v sedmdesátých a osmdesátých letech tyto síně budovaly, ale momentálně jsou nevyužité, přitom náklady na provoz a údržbu nejsou zanedbatelné. Proto jsme se rozhodli, že ji stavět nebudeme,“ dodal Roman Falhar.

O rozšíření nového hřbitova stojí také v Bolaticích. Zahájení stavby mělo proběhnout během podzimu, vše se ale nakonec muselo odložit. Do výběrového řízení se totiž nepřihlásila žádná firma a ty oslovené se omluvily z nedostatku času.

Na leden se tak bude vypisovat další řízení s tím, že realizace je stanovena na jaro 2018. V úvahu je bráno, že pokud by se opět nepodařilo sehnat společnost, která by tyto úpravy zajistila, o rozšíření by se postarali pracovníci místních technických služeb.

„Hřbitov by se rozšířil ve směru na Borovou. Je to nutné, protože momentálně nám zbývá asi třicet posledních hrobových míst. Chceme vybudovat také kolumbárium,“ mínil bolatický místostarosta Martin Bortlík.

V některých obcích a městech už si procesem zvětšování plochy hřbitova prošli. Typickým příkladem je Dolní Benešov. „Je to zhruba rok a půl zpátky. Bylo potřeba vybudovat nová hrobová místa. Připraveni jsme i na budoucí časy. Máme pozemek za jednou ze hřbitovních zdí, který v případě potřeby můžeme využít k dalšímu rozšíření,“ uvedl dolnobenešovský místostarosta Jiří Krömer.