Až do roku 1990, kdy byly pionýrské tábory v lokalitě zrušené, sloužily účastníkům též jako umývárny a sprchy.

„Přes veškerou snahu se nám nepodařilo dostat objekty do majetku. Postupně chátraly a všechny měděné nebo dřevěné prvky, sanitární vybavení i zdravotechnika z nich byly vykradené,“ konstatuje hradecký kastelán Radomír Přibyla.

Podlouhlé stavby stály sice na pozemcích státního zámku Hradec nad Moravicí, ale do roku 2010 patřily různým ministerstvům a soukromým subjektům. V té době už byly beznadějně zdevastované a v tak neutěšeném stavu proto bezplatně nabídnuty Národnímu památkovému ústavu, tedy správě státního zámku v Hradci nad Moravicí, jako majiteli pozemků.

Začátkem letošního roku všechny tři polorozpadlé ruiny z pozemků definitivně zmizely a krásné přírodní zákoutí už nic nehyzdí. Zámecký kastelán považuje demolici objektů za druhý nejvýznamnější krok ke zlepšení kvality hradeckého zámku hned po rekonstrukci Bílého zámku.

Trochu ho mrzí jen vzhled mostu, postaveného v souvislosti s cyklostezkou. „Je velká škoda, že nový železný most přes řeku Moravici nebyl architektonicky vyřešen trochu citlivěji. Stavba je na pozemcích jiných vlastníků, a správa zámku se proto na výstavbě mostu nepodílela,“ říká Radomír Přibyla.