A kdo přišel s nápadem pozvat rumunského poradce na školu? „Učitelé jazyka se rozhodli podat žádost o jazykového asistenta na Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy, ve vzájemné spolupráci vypracovali žádost, která byla nakonec úspěšná,“ uvedla Schleierová s tím, že původně žádali hlavně o asistenta na německý jazyk, protože na anglický jazyk žádali o asistenta u jiné organizace.

„Nečekali jsme rozhodně, že budou úspěšné obě naše žádosti. Nicméně jsme neměli konkrétní požadavky ohledně země, ze které by asistent měl pocházet. Každý cizinec, který je nucen mluvit anglicky s našimi studenty je velkým přínosem,“ podotkla.

Asistent jim byl přidělen od září do konce března. „Jelikož se jedná o studenta vysoké školy, musí se Daniel Ciprian Bolog vrátit včas do školy,“ vysvětlila. Jak zmínila, Daniel převážně asistuje při výuce angličtiny napříč celým spektrem školy, což znamená, že nejen vyšší ročníky lycea mají možnost spolupracovat, ale i učni a studenti Vyšší odborné školy.

„Pomáhá jak s výukou gramatických částí, tak v konverzačních částech, či dokonce někdy vede doučovací hodiny pro slabé studenty. V hodinách tělesné výchovy vede trénink házené (hrál rumunskou ligu) a zároveň se účastní i mimoškolních sportovních aktivit,“ uvedla a doplnila, že společně s Alexem Bednarem, jejich americkým asistentem, vedou také diskusní kroužek.

Na otázku, co na rumunského poradce říkají studenti, pak odpověděla: „Rozhodně jsou velmi spokojení a s potěšením musíme konstatovat, že seznámení se i s jinou kulturou než jen anglicky mluvících zemí je pro naše studenty jen přínosem. A osobní setkání s člověkem z jiné země jen podpoří jejich otevřenou mysl, co se týče vnímání východních kultur,“ dodala Schleierová.