Vypadá to jako záležitost státního významu. Soudě alespoň podle taktiky vedení opavské radnice, které v úterý opakovaně odmítlo sdělit jména tří zájemců o pronájem Kulturního domu Na Rybníčku. V této souvislosti se jen tak mimochodem nabízí otázka, jak to je s transparentností informací, s nimiž šla strana SOS pro Opavu jako vítěz do komunálních voleb v říjnu 2010?

Ale vraťme se k věci. O Rybníček, který je celou zimu bez nájemce, se nyní hlásí tři podnikatelé. Zde jsou ta tolik utajovaná jména: JOSH trade s.r.o., právnická osoba, Opava, za níž stojí majitel restaurace U Krbu Daniel Jašek, dále Martin Seidl z Ostravy-Svinova a Martin Žižlavský z Opavy.

Kdo je z nich nejlepší, kdo Rybníček povede tak, že to neskončí fiaskem jako u předchozího nájemce, firmy Rehos, kterou radnice vybrala a která jí nyní dluží zhruba 1 700 000 korun?

Odpověď na to měla dát pracovní skupina sestavená z radních, zastupitelky a úředníků dotčených odborů. Ta nabídky vyhodnotila a podle neoficiálních informací doporučila Martina Seidla, za nímž podle kuloárových informací stojí Jan Kuchař, bývalý nájemce kavárny v Obecním domě, o jehož tamním působení panují protichůdné názory.

Proti tomuto doporučení zmíněné pracovní skupiny a majetkové komise se však předevčírem postavili někteří radní a věc byla odročena.

„Tři radní odmítli respektovat doporučení a zpochybnili celý proces, včetně nařčení z podjatosti," řekla na adresu svých kolegů náměstkyně primátora Pavla Brady (SOS pro Opavu, nyní SZ) s tím, že takové zdržování může stávající zájemce odradit.

„Upřednostňuje se zájemce nepožadující dotace města, který vyhovuje všem našim požadavkům," zdůvodnila výběr Brady a uvedla jména tří nesouhlasících radních: „Jsou to odpadlíci našeho klubu SOS pro Opavu Gabriela Mathiasová, Hana Brňáková a Petr Baránek."

Za tuto trojici se však před novináři postavil náměstek Dalibor Halátek (nez.): „Někteří radní na to mohou přece mít svůj názor. Vede je k tomu nedobrá zkušenost s minulým nájemcem, nechtějí, aby to dopadlo stejně. Chtějí si ověřit solventnost žadatele, jeho ochotu zaplatit kauce za energie, chtějí zajištění jistoty pro fungování Rybníčku," uvedl Halátek, který se hlasování na zasedání rady zdržel a který mimochodem nedávno rovněž vystoupil z klubu zastupitelů SOS pro Opavu. Důvodem byly neshody s Brady.

Na adresu všech tří žadatelů dodejme, že podle Halátkových slov není ani jeden z nich zcela mimo obor takového podnikání, ale ani jeden z nich nemá s podnikáním v takovém typu zařízení jako je Rybníček zkušenosti. Podle vedení města je Rybníček energetický žralok, proto se prý magistrát bude snažit v tom něco udělat.

Nemovitost byla zrekonstruována za bývalého vedení města za evropských 156 milionů, jako historická budova není zateplen a neustále zde běží klimatizace.

Vyjádření tří „neposlušných" radních

Gabriela Mathiasová: Je to hazard s městským majetkem

Nesouhlas s vybraným zájemcem projevila radní Gabriela Mathiasová, která byla také iniciátorkou ukončení smlouvy s neplatící firmou Rehos: „Společným zájmem všech je, aby Rybníček fungoval. V dalším jsme však v pracovní skupině ani v radě shodu nenalezli: v názoru na to, zda se dá tento kulturní dům provozovat bez dotace, či nikoli, ani v názoru na to, který zájemce je nejlepší.

Paní náměstkyně Pavla Brady již jednou téměř všechny přesvědčila o výhodnosti firmy bez historie a nyní prosazuje uzavření smlouvy s ostravským podnikatelem, který v létě provozuje stánky se zmrzlinou, nemá živnost na hostinskou činnost, nemá žádné zaměstnance v hlavním pracovním poměru…

Podle mého názoru je to hazard s městským majetkem. Někdo může nabídku vidět jako ekonomicky výhodnou, já ale spíš vidím to, že je postavená na vodě. Další experiment s Rybníčkem si nemůžeme dovolit."

Hana Brňáková: Chceme prověřit bezdlužnost zájemců

Při jednání Rady města Opavy jsem trvala na tom, abychom se poučili z minula, ošetřili možná rizika a rozhodovali se odpovědně na základě maxima objektivních a prokazatelných podkladů. Tím myslím reálné plány zájemců postavené na prokazatelných zkušenostech v oboru podnikání ruku v ruce s finančními zárukami a reálnými finančními plány, včetně prověření bezdlužnosti ať již vůči městu či jiným institucím.

Toto předložený materiál neobsahoval, proto jsme si vyžádali od příslušných odborů MMO další podklady pro doplnění a bod byl přes nevoli paní náměstkyně odročen. Jsem přesvědčena, že další unáhlené či překotné rozhodnutí vizi dlouhodobého a stabilního fungování KD Na Rybníčku neprospěje.

Petr Baránek: Obezřetnost je na místě

Protože jsem dosud nevystoupil z klubu SOS ani z něj nebyl vyloučen, jsem poměrně překvapen označením „odpadlík". Ale budiž.

Předložený návrh jsem nepodpořil, protože jeho autor mne nepřesvědčil. Po zkušenosti s předchozími nájemníky mám pocit, že je na místě velká obezřetnost a pečlivý výběr nového nájemníka. Všem zájemcům jsem položil stejné dotazy na kapitál, s nímž do záměru hodlají vstoupit, a na ekonomickou stránku jejich byznys plánu, zejména pak jakou očekávají finanční bilanci po roce provozu.

Na základě jejich odpovědí a s ohledem na nákladnost provozu KD jsem pak vyhodnotil, že hezky vypadající nabídka bez reálného podkladu pro mne není přijatelnou.

GLOSA: My to víme, nepovíme

Na radnici si to cvrlikají i vrabci na střeše, náměstkyně Pavla Brady (SOS pro Opavu, nyní SZ) to však nejspíše považuje za tajemství státního významu. Jde o Rybníček. Úředníci Hlásky znají jména všech tří zájemců o pronájem, v kuloárech se hodnotí, proč zrovna je tlačen dopředu ten, a nikoli ten druhý, kdo se s kým zná a kdo je s kým kamarád.

Přesto vedení radnice odmítá jména těchto tří statečných nahlas říci s odůvodněním, že zatím není znám vítěz.

Situaci náměstkyni Brady zkomplikovali v pondělí i tři radní, podle jejích slov „odpadlíci" z klubu zastupitelů SOS pro Opavu, kteří se postavili proti doporučení komise a hovořili také o podjatosti. Mimochodem kritika těchto tří zlobivců v jejich nepřítomnosti svědčila o tom, že náměstkyně ztrácí nervy.

A přitom stačilo málo: veřejně známá jména oficiálně sdělit a zdržet se útoků na kolegy, kteří mají právo na jiný názor. Místo toho se útočilo, mlžilo a mlčelo. Kde jsou předvolební sliby o transparentnosti informací, s nimiž šla Pavla Brady za SOS pro Opavu do komunálních voleb?

Díky její současné taktice začala kauza Rybníčku žít svým životem. Dostala nepříjemnou pachuť. Hra podle scénáře My to víme, nepovíme, má pěkně hloupý scénář. Rybníček na to doplatí.

Další vyjádření ke kauze Rybníček

Ke kauze pronájmu Kulturního Na Rybníčku se po zveřejnění našich článků vyjádřili další členové vedení města. Zde jsou jejich stanoviska.

Radní Jana Kašparová:

Vyjádření tří radních, publikované dne 12. 2., je neobjektivní a utvrzuje mne v podezření z podjatosti vůči jednomu ze zájemců o pronájem KD Rybníček. Výsledný nájemce byl vybrán 13členou pracovní skupinou, majetková komise to, že nejlépe vyhověl všem kritériím, potvrdila.

Hlasování pracovní skupiny bylo poměrně jednotné, vymykaly se z něj právě hlasy tří zmíněných radních. Pokud se jim jeví jako nejvýhodnější nabídka nájemce, který pro své „podnikání" požaduje od města nemalou dotaci, nabízí se otázka, v čem onu výhodnost spatřují. 

Pečlivě se zvažovala jak provozní náročnost tak i otázka potenciálu KD. Komise hodnotila nejen ekonomickou stránku, ale i vize a záměry na využití KD po stránce kulturní i hostinské. Probíráno bylo i personální zajištění provozu.  Domnívám se, že KD Rybníček je schopen si na sebe vydělat a nemusí zatěžovat rozpočet města.

Radní Pavel Stehlík:

Při jednání rady jsem byl překvapen, s jakou razancí podpořenou domněnkami a nepřesvědčivými argumenty obhajovali někteří radní jednoho z uchazečů a současně snižovali důvěryhodnost a schopnost uchazeče jiného. Co bylo vytýkáno jednomu, bylo přehlíženo u druhého.

Ač tito radní byli iniciátory vzniku pracovní skupiny, jež posuzovala nabídky uchazečů, byli nakonec značně podrážděni hlasováním, které nevyneslo do čela pořadí jejich favorita. Jsem přesvědčen, že nabídky musíme posuzovat zodpovědně a použít veškeré informace, které máme.

Nemohu ovšem souhlasit, aby bylo významně přehlíženo kritérium finanční výhodnosti nabídek. Pracovní skupina vybrala a majetková komise ve shodě s ní doporučila jednoho z uchazečů radě města. V tuto chvíli není vyloučeno, že 3 nespokojení radní navrhnou zřízení pracovní skupiny v novém složení, které by jim lépe vyhovovalo.

1. náměstkyně primátora Pavla Brady:

Provoz KD Na Rybníčku je specifický – zahrnuje komplex činností spojených s kulturou, gastronomií i nájmy prostor. Nejde jen o provoz restaurace! Zároveň je Rybníček, vybavený po rekonstrukci řadou technologií, velmi energeticky náročný.

O takto specifický objekt není bohužel mnoho zájemců. Nyní máme tři, pouze jeden však uvedl, že bude platit městu nájem, energie a nebude chtít dotace. Ostatní ho chtějí provozovat pouze s dotací. Její výše, požadovaná zájemcem, kterého vehementně prosazují tři z radních, převyšuje několikanásobně výši nájemného! Město by tak výrazně dotovalo podnikatelskou činnost.

Jako náměstkyně zodpovědná za majetek města si nemohu dovolit mrhat veřejnými penězi. Co se týká nezveřejnění jmen jednotlivých zájemců – je to standardní postup, o jménech mluvíme vždy až po schválení. V průběhu hodnocení není vhodné zveřejňovat informace a tím ovlivňovat objektivnost rozhodování nebo dokonce zájemce odradit propíráním v médiích.