Dřív to tak nebylo. Během posledních let vlivem nedostatku srážek klesala hladina a tím ubývalo ryb. Zarůstaly břehy, zhoršovaly se podmínky k hnízdění ptáků a ztrácela se jeho rozmanitost rostlin. Rybník se postupně měnil v mokřad a odborníci proto doporučili jeho rozsáhlou revitalizaci.

Stavebním pracím předcházely detailní přírodovědné průzkumy a během celé stavby probíhaly záchranné transfery živočichů a biologický dozor. Z částí odtěžených sedimentů byly vytvořeny dva ostrovy pro hnízdění ptáků i želvy bahenní, břehy byly upraveny a u rybníka vznikly tůně. Třetina rozlohy rákosin a ostřicových porostů zůstala v původním stavu podobně jako některé pobřežní zóny. Druhově chudý porost za kolejemi se po odstranění vrchní vrstvy půdy a pravidelným kosením postupně změní na pcháčové a ostřicové louky s možným rozšířením vzácného vstavače májového.

Slimák. Ilustrační foto.
Polonahá narkomanka z Opavska vylezla v ZOO na střechu a křičela o útoku slimáků

Rybník a jeho okolí je po revitalizaci atraktivnější a významně pomůže zadržování vody v krajině. Navíc tam bude v rámci republiky otestován unikátní způsob ochrany ptačích hnízd před predátory. „Kolem jednoho z břehů rybníka vede cyklotrasa. Výletníci by měli respektovat pravidla, jak se v takové rezervaci chovat. Platí zákaz koupání, přikrmování zvířat, trhání rostlin, také by zde měl být klid,“ vzkazuje návštěvníkům hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Celková revitalizace rybníka Štěpán si vyžádala 36,2 milionu korun z evropských zdrojů, přesněji z Operačního programu Životní prostředí.

Přírodní rezervace Štěpán o rozloze 45 hektarů v široké a ploché nivě řeky Opavy byla vyhlášena v červenci 1994 a od roku 2012 je součástí Evropsky významné lokality Děhylovský potok – Štěpán. Vede jí modrá turistická trasa, cyklostezka číslo 5 a naučná stezka, poskytující základní informace o ochraně přírody nejen v samotné rezervaci, ale též v Ostravě a jejím okolí.

Prvním dochovaným záznamem o rybníku Štěpán je zřejmě mapa z roku 1836, zachycující lokalitu od Poštovního rybníka přes soustavu menších rybníků u trati, dnes už zaniklý rybník Arizona a rybníčky pod lesem Padělky až po rybník Štěpán, který byl před soutokem řek Opava a Odra nejníže položeným rybníkem.

Rekreační sezona na Stříbrném jezeře v minulosti.
Před a po aneb jak šel čas se Stříbrným jezerem v Opavě. Podívejte se

Při povodni roku 1997 přes něj přešla hlavní povodňová vlna, která ho nejenom vyplavila, ale protrhla i jeho jižní hráz u trati. Rybník byl roku 1994 po privatizaci převedený ze správy Státního rybářství Ostrava na soukromou firmu. V roce 2003 ho koupila společnost Rybářství Hodonín a poničené hráze nechala spravit. Nyní je rybník Štěpán součástí přírodní rezervace, zařazené mezi evropsky významné lokality NATURA 2000.