Lidé zde tedy najdou nejen web města, ale také jednotlivých městských částí, Městské policie Opava a součástí bude i obsah stránek www.zdravemestoopava.cz, které se po prosincovém vystoupení města z Národní sítě zdravých měst ruší.

„Snažili jsme se web co nejvíce zjednodušit a zpřehlednit tak, aby se každý co nejjednodušší cestou dostal k informaci, kterou potřebuje. Hledali jsme inspiraci jak u měst u nás, ale i v Evropě či zámoří. Dostali jsme tak desítky a možná i stovky tipů, které jsme se snažili do nového webu integrovat,“ vysvětluje šéfeditor webových stránek města Roman Konečný s tím, že se změnila nejen struktura, ale i vzhled stránek.

Přibude také Portál občana

Premiéru si odbude Portál občana, který Opavanům usnadní komunikaci s úřadem. „Začínáme s prvními agendami: psi, komunální odpad, konto plátce. Nicméně chceme nadále s rozšiřováním pokračovat tak, aby se našim občanům usnadňovalo vyřizování osobních záležitostí na úřadě právě i prostřednictvím tohoto portálu z pohodlí domova bez ohledu na úřední hodiny,“ říká náměstkyně primátora Hana Brňáková.

Díky Portálu města občané vyplní a elektronicky odešlou formuláře uvedených agend, platební brána jim umožní posílat peníze za poskytované služby a budou mít i přehled o závazcích a pohledávkách s městem.

Jak se zaregistrovat?

Do Portálu občana bude jednoduché se registrovat. Buď lidé přijdou na ohlašovnu magistrátu v Krnovské ulici, kde po ověření dostanou přístupové údaje.

Další možnost určena pro majitele datových schránek nebo elektronických občanských průkazů se spustí v průběhu ledna, město o ní bude v předstihu informovat. Tito lidé se budou moci přihlásit automaticky bez nutnosti návštěvy magistrátu. A do budoucna se chystá rovněž i s přihlašováním prostřednictvím bankovních karet a s propojením na Portál občana veřejné správy.