Ve výběrovém řízení pořádaném ministerstvem financí získala tuto zakázku opavská projekční kancelář Studio – D, která v současné době již pracuje na projektové dokumentaci pro stavební povolení a na výběru zhotovitele stavby.

Podle záměru by stávající pláž měla být rozšířena pouze nepatrně, protože v těch místech se nepočítá se zvyšováním počtu rekreantů. Novinkou bude vytvoření mělčiny a plovoucích ostrovů ve východní zátoce vodní nádrže, kde má příroda stále volnou ruku.

„Mělčina vytvoří podmínky ke klidnému životu a rozmnožování ryb a obojživelníků. Plovoucí ostrůvky s kmeny stromů a zelení zase vytvoří ideální podmínky pro hnízdění ptáků. „Současně přispějí tyto úpravy ke zvýšení samočisticí schopnosti jezera,“ přibližuje svou vizi autor záměru Lubomír Dehner ze Studia - D.

Tato část Stříbrného jezera není určena lidem, ale přírodě. Vstupů do vody sice výrazně ubude, zato se dočkají zpevnění. Tím budou pro koupající se daleko příjemnější a bezpečnější než dosud. Pamatováno je rovněž na děti, pro které by měl být vytvořen prostor k hrám. Pláže budou dělit skupiny pobřežní zeleně, stromy v okolí budou mít zvednutou korunu, aby umožnily návštěvníkům posezení ve stínu.

S parkovištěm pro necelou stovku vozidel je počítáno na druhé straně silnice v prostoru bývalé Květeny a lidé se od něj dostanou ke Stříbrnému jezeru navrženým podchodem. U vodní plochy zůstane jen nejnutnější počet parkovišť pro tělesně postižené osoby. Přístup k jezeru je navržen z Městských sadů od Parkhotelu.

Nová smíšená komunikace pro pěší, cyklisty i bruslaře bude navazovat na podchod pod silničním obchvatem a řeku překlene nová lávka. „Po levé straně řeky bude vybudována nová cyklotrasa, vedoucí z Palhance až k soutoku Opavy s Moravicí u Globusu,“ informuje Lubomír Dehner.

Pěšiny, které lidé u Stříbrného jezera za desetiletí vyšlapali, budou upraveny. „Nebudou však podporovány v přírodní východní části, kde je pohyb lidí nežádoucí. Místo nich tam porostou keře, bránící lidem v přístupu k vodě,“ konstatuje Lubomír Dehner.

Plány jsou celkem jasné a zbývá realizace. Příští rok by mohlo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby a po něm může být úprava jezera zahájena. Náklady se budou pohybovat zhruba do 200 milionů korun, které Opavě poskytne ministerstvo financí z vládního programu nápravy ekologických škod po těžbě.