Samotná realizace projektu je sice ještě hudba budoucnosti, ale nyní už je k ní o dost blíže. Po různých peripetiích a pozemkových tahanicích je téměř vše připraveno. Alespoň na papíře. Zbývá už jen počkat, zda město obdrží očekávanou finanční dotaci od ministerstva průmyslu.

Ta činí šedesát milionů, a Opava už tak nebude muset dále uvolňovat na Sádrák vlastní prostředky.

Poslední příslovečnou žábou na prameni zůstával do nedávna pozemek u sádrovcového jezera, patřící jisté paní Ježkové. Ta si jej údajně pořídila účelově. Její syn Petr Ježek požádal před třemi lety o koupi parcely v centru Opavy v ulici Na Valech. Tou dobou platily ceny pozemků k obytným domům dvě stě korun za metr čtvereční.

Město mu však tehdy ani při jeho opakovaných žádostech v budoucnu nevyhovělo. Letos už mu ustoupilo. Kdyby ne, nepustila by jeho matka pozemek u jezera, a Opava by tak čelila hrozbě, že nedostane slíbenou šedesátimilionovou dotaci a dosavadní investice do projektu přijdou vniveč. Místo by zůstalo ve stejně nedůstojném stavu, jako je tomu dnes, neboť město vlastní peníze na revitalizaci Stříbrného jezera nemá.

„Ústupek nás vyjde mnohem levněji,“ přiznává náměstkyně primátora Pavla Brady (SOS). Opava tím podle jejích slov sice možná zaplatí statisíce, ale zachraňuje desetimiliony.

Finance, které snad přijdou z ministerstva, budou použity k celkové proměně areálu a prostředí oblíbeného přírodního koupaliště. Usnadnění přístupu k jezeru bude znamenat kupříkladu nová lávka vedoucí přes řeku Opavu a podchod pod ulicí Rolnickou. Vybudován bude rovněž nový sjezd pro auta a magistrát nechá postavit parkoviště pro zhruba sto dvacet vozidel.

K vodě poté povedou různá přístupová místa, mezi kterými nebude scházet ani molo. V projektu se počítá jak s dospělými návštěvníky, tak i s dětmi, a proto také pro ně zde budou fungovat různé atraktivní doplňky, jako například ostrůvek na hraní, pontony na vodě a další.

Nejmarkantnější a pro Opavany podstatnou změnou bude však i velká revitalizace zeleně a zavedení veřejného osvětlení v okolí.

První fáze projektu, rozvojový plán využití rekreační oblasti Stříbrné jezero, byla dokončena už v roce 2005. O rok později, v listopadu, předložilo vedení radnice meziresortní komisi pro přípravu revitalizace Moravskoslezského kraje projektový záměr výstavby oblasti. Komise jej jednomyslně doporučila k realizaci.

Opava se tak zařadila mezi několik málo měst, která, ač nejsou přímo zasažena těžbou, získala příslib dotace na revitalizaci vytěženého území bývalého sádrovcového lomu.