Účastníci se už tradičně sejdou v sále Městské knihovny Petra Bezruče a účast slíbili i zahraniční hosté. Držitelé posledních Merkurových křídel byli od června 2015 Miroslav Vehovský (podnikatel regionu), Pavel Škrobánek (živnostník regionu) a Herbert Pavera (osobnost regionu).

V prvním ročníku si cenu odnesli Anna Kolichová, Břetislav Tůma a Walo Hinterberger. Ve druhém byli oceněni Antonín Volný, Jiřina Hajduková a Jaroslav Burda.

Cenou je skleněná plastika ve tvaru křídel podle návrhu Jana Ermise. Nese znak Hospodářské komory a nápisy Okresní hospodářská komora Opava a konkrétní kategorii s příslušným letopočtem. Okresní hospodářská komora založila Merkurova křídla v roce 2011 u příležitosti 160 let od založení Obchodní a živnostenské komory v Opavě a 20 let obnovení činnosti.

Cena vyzdvihuje a veřejně oceňuje osobnosti, které svou činností, způsobem podnikání a prozíravým jednáním pomáhají rozvoji opavského regionu, vytvářejí pracovní místa a jsou příkladem, ať už jako představitelé velkých firem a organizací nebo provozovatelé živností. Přiznávaná je bienální formou ve dvouletých intervalech.

Merkur, římský bůh obchodu Název Merkurova křídla vystihuje činnost Hospodářské komory. V římské mytologii je Merkur – Hermes mimo jiné i bůh obchodu. Řekové uctívali boha Herma od nejstarších dob a zhruba v 5. století před naším letopočtem převzali jeho kult i Římané, kteří ho ztotožnili se svým bohem Merkurem. Podle jejich představy byl mladým mužem s berlou a křídly na nohou i na přilbici a ve stejné podobě se stal symbolem peněžních ústavů i hospodářské komory.