Původně měla první etapa sanace, rekultivace a revitalizace Hlučínského jezera proběhnout najednou. Jenže ministerstvo, které je investorem akce, s tím nesouhlasilo a požadovalo, aby se projekt ještě rozdělil na dvě samostatné části.

Firma, kterou ministerstvo tímto úkolem pověřilo, však pochybila, protože do první části nezahrnula rekonstrukci některých vodních objektů. Bez nich by projekt postrádal smysl. Upozornily na to subjekty, které se chtěly hlásit do výběrového řízení na dodavatele, jež MFČR vypsalo letos v březnu.

Poté běžela šestiměsíční lhůta, ve které měl být vybrán zhotovitel. Jenže se tak zatím nestane. Kvůli chybě v projektu se navíc nyní musí ještě jednou před volbami mimořádně sejít i hlučínští zastupitelé, aby nové změny odsouhlasili.

„Tímto vývojem jsme rozladěni. Město a jeho úředníci na projektu pracovali několik let, vložili do něj bezmála 10 milionů korun a v roce 2016 jsme hotový projekt v perfektním stavu odevzdali. Stanovisko ministerstva, které kvůli financování žádalo rozdělení projektu na dvě etapy, nás nepotěšilo, ale souhlasili jsme s nadějí, že se příští rok začne stavět. Další úpravy v projektu by nebyly nutné, kdyby projekční kancelář, která dělení připravovala, postupovala profesionálně. Teď se realizace zase opozdí,“ konstatoval rozhořčeně starosta Hlučína Pavel Paschek. Zasedání zastupitelstva proběhne v pondělí 1. října v 16 hodin v obřadní místnosti hlučínské radnice.

V rámci projektu sanace, rekultivace a revitalizace štěrkovny dojde k navýšení hráze řeky Opavy nad úroveň stoleté vody, zpevní se břehy a například i odstraní následky po těžbě štěrkopísku, která probíhala od 60. do 80. let minulého století.