Stacionář Dětského centra Čtyřlístek nabízí komplexní služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti předškolního vzdělávání, a to zejména dětem ve věku 2 – 8 let s vadami řeči, s tělesným, mentálním a smyslovým postižením, s poruchou autistického spektra, s kombinovaným postižením, s poruchami chování či ADHD.

Hradec nad Moravicí se zapojil do projektu s novým typem kulturního vyžití.
Hudební pozdrav a jarní procházky v Hradci nad Moravicí

„V našem zařízení pečuje o všestranný rozvoj dětí zkušený tým složený především ze speciálních a předškolních pedagogů, fyzioterapeutů či klinického i školního logopeda. S důrazem na individuální přístup preferujeme třídy s menším počtem dětí,“ vysvětluje vedoucí rehabilitačního stacionáře Šárka Chládková.

Zápis do rehabilitačního stacionáře DC Čtyřlístek v Opavě na školní rok 2021/2022 probíhá až do pátku 25. června. Přihlášku k docházce naleznete na webu www.dcctyrlistek.cz, kde jsou k dispozici i další podrobné informace. Využít můžete také telefonní číslo 553 662 768.