Pod názvem Pracovník regionální turistiky v chráněných územích se uskuteční od 17. března do 20. května v moderně vybavených učebnách Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Má akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a určen je zájemcům o profesní působení v oblasti průvodcovských služeb v chráněných územích a zejména v regionu Národního parku České Švýcarsko. Pro uchazeče, registrované na úřadech práce, je tento kurz zdarma. V jeho náplni, která představuje celkem 169 hodin, se posluchači teoreticky seznámí s ochranou přírody, šetrným turismem, zážitkovou pedagogikou, psychologií práce se skupinou a s dalšími potřebnými oblastmi.

Absolvují praxi v terénu včetně zkušební průvodcovské trasy posluchačů s různými skupinami. K dispozici jsou pro zájemce i dílčí, tematicky samostatné semináře.Úspěšní absolventi se mohou uplatnit jako oficiální průvodci turistů na předem připravených trasách. Podrobné informace o kurzu i dalších vzdělávacích akcích jsou uvedeny na:http://www.ceskesvycarsko.cz/ops/vzdelavani-nabidka-otevrene-seminare/. Poskytne je rovněž Dana Štefáčková na telefonu 777 819 198.