Celkem pětadvacet přihlášených projektů z celé republiky teď čeká na verdikt odborné poroty. Z Moravskoslezského kraje se o její přízeň utkají hned dva živé biotopy z Opavska – Kozmické ptačí louky a Raduňský mokřad.

Oba usilují o návrat vody, fauny i flory na Opavsko. Kozmické ptačí louky vznikly na lokalitě, odvodněné v sedmdesátých letech minulého století.

Dnes jsou její tůně a různorodé louky bohatě osídleny ptáky, obojživelníky a chráněnými rostlinami. Uměle vybudovaný Raduňský mokřad zabydlely různé druhy plazů, obojživelníků, ptáků i rostlin.

Tento více než hektarový biotop dnes slouží pro výuku i k rekreaci. Detaily k této soutěži, pořádané Nadací Partnerství nabízí web www.adaptaceroku.cz.