Po roce tak opět budou Opavané potkávat v ulicích dobrovolníky, převážně z řad středoškolských studentů. Ti budou za minimální příspěvek dvaceti korun nabízet originální bílou pastelku, záložku a informační letáček.

Jak zmínil koordinátor sbírky Luboš Krapka, prodejce poznáte snadno podle černobílých triček s logem sbírky. Zakoupením pastelky přispějete nevidomým a slabozrakým. Výtěžek bude použit na speciální výukové programy, které jsou určeny právě těmto lidem.

Sbírku Bílá pastelka pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a TyfloCentrum. Sbírka bude probíhat ve 235 městech po celé republice.

Cílem tohoto projektu je pomoci nevidomým a slabozrakým k maximální samostatnosti a navrácení zpět do běžného života. A to například formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu či výukou čtení a psaní Braillova bodového písma.

V uplynulém roce se prostřednictvím této sbírky vybralo bezmála tři a půl milionu korun. Peníze byly použity na výukové programy. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR tak mohla realizovat aktivizační projekty podporující integraci nevidomých či zpřístupňování informací formou digitalizace.