Stále se snaží prosadit vybudování rychlého a bezpečného silničního spojení mezi Ostravou a Opavou i Krnovem a Bartultovicemi včetně klíčových obchvatů jednotlivých měst a obcí.

Záležitost kolem ministerstvem „zaříznuté“ silnice I/11 mezi Opavou a Ostravou bude součástí programu jeho valné hromady. Schůze bude zahájená 8. března od 10 hodin v zasedací místnosti rady města a informaci o aktuálním stavu přípravy a výstavby této rychlostní silnice poskytne člen předsednictva Pavel Vítek.

V průběhu valné hromady budou projednané i další záležitosti, týkající se mimo jiné hospodaření, volby orgánů i členů předsednictva a plánu činnosti v letošním roce. Po skončení valné hromady bude od 13.00 hodin v zasedací místnosti tisková konference s účastí hejtmanova náměstka Miroslava Nováka, viceprezidenta Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavla Vítka a zmocněnce vlády pro liniovou výstavbu silnice I/11 a I/57 Františka Kopeckého.