„Nejvyšší počet sebevražd v hodnocených letech 2006 až 2010 byl u mužů v březnu a u žen v květnu, nejnižší u obou pohlaví v prosinci, a to navzdory zažitým pověrám, podle nichž si berou nejčastěji život lidé o Vánocích,“ tvrdí se ve zprávě Českého statistického úřadu uveřejněné na webových stránkách instituce.

Že to neplatí jen celorepublikově, ale i pro Opavsko, potvrzuje tiskový mluvčí Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl: „Vrcholy z hlediska zdravotnické záchranné služby bývají v jarních měsících. Koncem roku se objevují spíše sebevražedná jednání bilančního rázu.“

Převažují muži

Za rok 2011 ještě nejsou statistiky kompletní. Tudíž zatím nelze říci, zda se situace oproti minulým rokům zlepšila či naopak. Je však jasné, že k několika případům zde loni určitě došlo. Pro příklad nemusíme chodit daleko do minulosti.

Na konci listopadu se sedmačtyřicetiletý Opavan oběsil v předsíni svého bytu na Dolním náměstí. Dokazovat to měl údajně dopis na rozloučenou. Předloni se o sebevraždu na Opavsku pokusilo podle informací, které má k dispozici ZZS, o deset lidí méně než v roce 2009, kdy se takových našlo 81. V předminulém roce bylo pětapadesát těch, jejichž pokusy nebyly nakonec přímo život ohrožující, a z tohoto počtu bylo 29 žen.

Činů vážných, kdy ale nakonec nedošlo k úmrtí, se událo šest, z čehož pouze ve dvou případech šlo o ženy. Tři příslušnice něžného pohlaví pak dovedly akt až do „úspěšného“ konce. Stejně tak se stalo i sedmi mužům.

„Je vidět, že převažují o něco více muži nad ženami. U dokonaných suicidií (sebevražd – pozn. red.) pak zhruba trojnásobně, což odpovídá statistikám obecně,“ sděluje Humpl. Množství sebevražd podle statistického úřadu poslední dobou kleslo: „V období let 2006 až 2010 ji spáchalo v České republice více než čtrnáct set osob ročně. Je to nejnižší hodnota v poválečném období.“

V kontextu této statistiky to navíc vypadá, že čísla týkající se Opavska nejsou nijak výrazně vysoké. Stěží se ale dá tvrdit, že „pouze“ sedm desítek lidí, kteří si pokusí vzít život, je pozitivním výsledkem.

Jak vypadá sebevrah?

A jak podle výzkum vypadá průměrný sebevrah? Má to být muž ve věku 50 až 59 let, se středním vzděláním bez maturity a s trvalým bydlištěm v Olomouckém či Karlovarském kraji. Jako způsob provedení si zvolí oběšení a svůj čin spáchá v pondělí někdy v jarních měsících. Nejméně lidí se poté sebevraždí na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Mezi způsoby, které si volí nejčastěji pro svůj dobrovolný odchod ze světa, převládá údajně oběšení.

Poté následují zastřelení, skok z výšky, otrávení nebo podřezání žil. Co však pravděpodobně nedokáží nikdy žádné statistiky zodpovědět, to jsou příčiny, jež doženou některé lidi až ke spáchání takového činu. Někdo to přisuzuje chorobě, jiný zoufalství a další kombinaci všech možných vnějších faktorů. Jak to je ve skutečnosti, to bohužel neví nikdo.