S Vilémem Tomíčkem se poté na pracovní schůzce sešel senátor Herbert Pavera, který je členem hospodářského, zemědělského a dopravního výboru Senátu České republiky.

Oba pánové projednávali současné problémy českého zemědělství.

Senátor Herbet Pavera (vlevo) s Vilémem Tomíčkem.„Shodli se na tom, že největší potíže představuje vysoký podíl dovozu potravin z ciziny, extrémní pokles výroby vepřového masa u nás, půdní eroze, sucho i rozdělování evropských a národních dotací. Setkání mělo informativní charakter, nový předseda i senátor se společně dohodli na další spolupráci,“ přiblížil Radek Kotík z regionální senátorské kanceláře Herberta Pavery.

Na schůzce přišla řeč i na to, jak zvýšit podporu malých farem a soukromých zemědělců.

„Oba se shodli, že fungující zemědělství pomáhá rozvoji venkova a spolupodílí se na tvorbě krajiny,“ doplnil Radek Kotík.