Pořádá je místní klub seniorů, jsou určeny lidem z lokální farnosti, seniorům z Chlebičova, Malých i Velkých Hoštic. Sportovní a jiné hry proběhnou v areálu zahrádkářů Chlebičov, začnou ve 14 hodin.