Jedna z větších investičních akcí, která se v Hněvošicích podařila zrealizovat v loňském roce, byla rekonstrukce správní budovy. Ta sídlí v rozsáhlém areálu, který obec koupila od zemědělského družstva v roce 2016.

„Byla to pro nás poměrně velká investice, ale dnes víme, že jsme udělali dobrou věc. Areál je vhodně situován, leží uprostřed vesnice. Do té doby jsme neměli kromě budovy obecního úřadu, školy a školky žádný větší majetek. Už když jsme o koupi uvažovali, mělo zastupitelstvo vizi, co by v areálu mohlo být. A jedna z nich spočívala v tom, že ze správní budovy uděláme startovací byty pro mladé občany a dole pak zdravotní středisko,“ přibližuje starosta Hněvošic Josef Kremser.

Starosta Hněvošic Josef Kremser.
Starosta Hněvošic Josef Kremser: Měníme krajinu a snažíme se budovat polní cesty

Objekt se začal opravovat loni v dubnu, letos v únoru bylo hotovo. Nachází se v něm tři malometrážní startovací byty, které jsou v současné době plně obsazeny. „Větší byty jsme nechtěli, aby mladí lidé neplatili tak vysoký nájem a měli začátky jednodušší. Smlouvy máme uzavřeny na tři plus jeden rok, platí se sto korun za metr čtvereční,“ pokračuje.

Co se zdravotního střediska týká, nyní sídlí v budově fary, obec farnosti platí nájem. Nachází se však v horním patře, což je zejména pro starší občany nebo maminky s malými dětmi problematické. Nyní se tak přestěhuje do moderních a hlavně bezbariérových prostor v přízemí opravené budovy.

Letecký pohled na obec Markvartovice.
V Markvartovicích postaví druhý stupeň základní školy, rozšířila se už i školka

V Hněvošicích aktuálně ordinuje lékař pro dospělé. „Problém je s pediatrem, paní doktorka, kterou jsme zde měli, u nás skončila. Oslovili jsme novou, ta projevila zájem a nyní ještě čeká na vyjádření pojišťovny. Průzkum nám ukázal, že maminky by byly rády, kdyby nemusely s dětmi nikam dojíždět,“ konstatuje Josef Kremser.

V opravené správní budově jsou startovací byty a zdravotní středisko.V opravené správní budově jsou startovací byty a zdravotní středisko.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Hala se promění ve sportovní areál

Součástí zrekonstruovaného objektu je i zázemí pro pracovníky obce. V samotném areálu se pak nachází také dílny, ve kterých má obec uschovanou veškerou techniku a nářadí k údržbě vesnice. Další prostory byly pronajaty a fungují jako květinářství. A leží zde i velká hala. Na tu už má obec zpracovanou studii a měl by z ní vyrůst multifunkční sportovní areál, protože Hněvošice svou tělocvičnu nemají, ani u základní školy (ZŠ).

Bývalá celnice, dnes se zde nacházejí byty.Bývalá celnice, dnes se zde nacházejí byty.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

V obci je první stupeň ZŠ, v případě nutnosti děti využívají jednu větší třídu v přízemí, ale ta parametry tělocvičny nesplňuje. Pokud to počasí dovoluje, bývají děti na venkovním školním hřišti. „A další tlak vidíme. Pokud nebyla covidová opatření, tak od podzimu do jara jezdily všechny spolky s dětmi, ale i dospělí cvičit do okolních tělocvičen a pronajímali si je. Tato studie řeší velkou halu jako multifunkční sportovní areál, včetně potřebného zázemí i sauny. Nyní budeme vypisovat výběrové řízení na projektanta. Byli bychom rádi, kdyby se výstavba rozjela už příští rok, ale bude to záležet i na financích obce a dotačních titulech, které by případně byly vypsány,“ prozrazuje Josef Kremser.

Stavební parcely pro nové domy

V lokalitě u nového hřbitova v Hněvošicích se bude stavět. Celkem by zde mělo najít adresu až osmnáct rodinných domů. Projekt už běží, studii celého areálu si pod sebe převzala obec. Nachází se tady totiž jak její pozemky, tak i pozemky soukromých osob a i farnosti. Všichni ale našli společnou řeč.

Letecký pohled na obec.
V Ludgeřovicích navyšují kapacitu školy, přibude celé jedno patro

„Tento prostor jsme měli vybrán už dva, tři roky zpět. Jednali jsme i s dalšími majiteli. Po vzájemných dohodách jsme přistoupili k tomu, že nyní už se zpracovává projektová dokumentace na vybudování komunikace a kompletních inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů. Obecní parcely budeme prodávat my jako obecní, dále už to pak záleží na soukromých osobách. Ale máme ohlasy, že také chtějí pozemky ke stavebním účelům prodat. Jsme rádi, že s tím souhlasili. Spousta mladých lidí totiž u nás parcely shání, ale obec jim nemá co nabídnout. Příprava této zóny je pro nás tedy prioritou, aby nám lidé neodcházeli do sousedních vesnic,“ říká hněvošický starosta Josef Kremser.

Místní restaurace.Místní restaurace.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Prostor nad restaurací by mohl sloužit k ubytování

Před osmi lety koupila obec objekt restaurace a obecního sálu od původního majitele. Restaurace je nyní pronajata, sál si provozuje obec sama. Konají se v něm plesy a další akce, hojně využíván je i k rodinným oslavám. Prázdné však zatím zůstávají prostory nad restaurací. V Hněvošicích proto přemýšlí, jak je využít, aby neležely ladem.

Symbolem Otic je přírodní památka Otická sopka jinak také Kamenná hora.
DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Na řadě jsou Otice, proslavilo je nejen zelí a sopka

„Oslovili jsme několik projektantů, kteří nám mají připravit studii na ubytovací prostory. Za poslední dobu se čím dál tím více setkáváme s tím, že někomu přijede návštěva z daleka a hledá ubytování. Když byla dobrá sezona, v Opavě bylo vše obsazeno a oni potřebovali jednu, dvě noci někde přespat. Mohly by tam tedy vzniknout i čtyři dvoulůžkové pokoje, se sociálním zázemím a společnou kuchyňkou. Uvidíme. Je to starší budova, ale v perfektním stavu. Jedním ze záměrů byla i expozice o historii naší obce. Nápady jsou, počkáme si tedy, jak se vše vyvine,“ přibližuje starosta Hněvošic Josef Kremser. 

Z historie Hněvošic

Hněvošice.Hněvošice.Zdroj: archiv obceHněvošice leží na severu opavského okresu na hranici s Polskem. Nachází se zde mateřská a první stupeň základní školy, prodejna potravin, pošta, pohostinství, knihovna. Ordinuje zde lékař pro dospělé a obnovit by se měl i provoz ordinace dětského lékaře. V Hněvošicích dále najdete dva hřbitovy a také dva kostely – dřevěný barokní kostel sv. Petra a Pavla z roku 1730, který je kulturní památkou a nový kostel Krista dobrého Pastýře, který byl vysvěcen v roce 1996 a bezesporu jde o dominantu obce, dobře pozorovatelnou i z okolí. V západní části hněvošického katastru leží Almin kopec (vysoký 315 metrů), což je nejvyšší vrchol Hlučinské pahorkatiny.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy byli majiteli Hněvošic bratři Trutvín a Vítek. Původně zde byl dvůr s později postavenou tvrzí.

Název obce je odvozen patrně od křestního jména Hněvoš; po Bílé hoře roku 1630 by zaveden německý název Schreibersdorf, po roce 1736 se objevuje lidový název Něboščice.

Kostel Krista dobrého Pastýře.Kostel Krista dobrého Pastýře.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

V držení původně samostatného statku se postupně vystřídala řada majitelů - roku 1377 Zbyněk Hřivnáč, po něm Jan a Václav Kyjovci z Lukavce, Matyáš Bystřický ze Studnic, Jan Kravařský a Mikuláš Tvorkovský z Kravař a Dvořiska. Za Kyjovců z Lukavce je poprvé v roce 1501 zmíněna existence tvrze. Ta byla zničena při požáru na počátku 18. století a tehdejší majitelé Šarovcové ze Šarova si zde vybudovali menší barokní zámek, který však ztratil svou sídelní funkci po připojení Hněvošic k oldřišovskému panství v roce 1795 a postupně splynul s hospodářským dvorem.

V roce 1730 byl patrně na místě starší stavby vybudován roubený kostel sv. Petra a Pavla.

V letech 1742 až 1920 sdílejí Hněvošice osud ostatních hlučínských obcí, jsou součástí území, které po prohrané válce v roce 1742 postoupila Marie Terezie Prusku. Život obce byl v tomto období poznamenán několika válkami - slezskými (1740-1799), napoleonskými (1807-1815), prusko-rakouskou (1870-1871) a posléze i 1. světovou válkou (1914-1918).

Hněvošice zdobí unikátní roubený kostel.
Z historie regionu: Hněvošice zdobí unikátní roubený kostel

V roce 1920 byla obec připojena k Československé republice a začleněna do okresu Hlučín, od roku 1928 patří, s výjimkou let německé okupace, k opavskému okresu.

Dnes žije ve Hněvošicích 1011 obyvatel.

Zajímavost

Pravěké osídlení na území katastru obce dokazují zdejší archeologické nálezy. Významnou archeologickou lokalitou je Hněvošický háj, kde je patrno 5 sypaných mohyl, pocházejících původně z doby bronzové. Později do nich byly vloženy slovanské hroby z doby Velkomoravské říše.

Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích.Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

Přírodní rezervace i kulturní památka - dřevěný kostelík

Pokud se budete nacházet v Hněvošicích, tak kromě procházky po vesnici určitě zavítejte do místního dřevěného kostela sv. Petra a Pavla. Tato kulturní památka byla postavena v roce 1730, o rok později byla vysvěcena. Za posledních deset let navíc kostelík prošel výraznou změnou, uvnitř se totiž prováděly restaurátorské práce, které sochám a oltářům navrátily zpátky jejich původní pestrou barevnost. Hněvošický kostelík s dřevěnou barokní výzdobou jezdí obdivovat lidé z celé České republiky, ale výjimkou nejsou ani zájezdy z Polska. Během léta je pro zájemce otevřen a mohou se podívat až k mříži. Po předchozí telefonické domluvě je ale možný vstup i dovnitř, rád je zde provede starosta Josef Kremser. V obci se dále nachází i přírodní rezervace Hněvošický háj. Jde o dubo-habřinový les, roste zde květena a rostliny Podkarpatské oblasti, najdete zde vzácné a chráněné druhy, některé jsou zapsány i v tzv. Červené knize ohrožených druhů. Aktuálně se připravuje nová naučná stezka po okraji rezervace, otevřena by měla být letos v září. V neposlední řadě můžete přijet i na kole, okolí je totiž pro cyklistiku jako stvořené, přes Hněvošice se dostanete i do Polska.