Jedna z největších investičních akcí v Litultovicích od roku 1989 je stavba nové hasičské zbrojnice, která se podařila zrealizovat v loňském roce. V městysi funguje jednotka sboru dobrovolných hasičů druhé kategorie. K událostem vyrážejí tamní hasiči poměrně často, ročně mají na kontě přes čtyřicet výjezdů. „Šlo o investici v hodnotě patnácti milionů korun. Na tuto akci jsme získali z Ministerstva vnitra dotaci ve výši přibližně padesáti procent,“ přibližuje starosta Litultovic Jan Birgus. Zajímavostí je, že přímo na budově nové hasičárny vyrostla lezecká stěna, kterou může využívat veřejnost.

Starosta Litultovic Jan Birgus.
Starosta Litultovic Birgus: Vytápěním zámku si chceme vyrábět vlastní elektřinu

V minulém roce v Litultovicích vznikl také nový sběrný dvůr, tato stavba si vyžádala asi čtyři miliony korun, i zde byl městys úspěšný v žádosti o dotaci, a to z Operačního programu Životního prostředí. Třetí akcí, zrealizovanou loni, byla rekonstrukce části budovy na komunitní centrum a knihovnu. V přízemí objektu sídlí pošta, oprava za zhruba tři miliony se týkala horního patra. „Jde sice o zanedbanou, ale využívanou budovu. Opravujeme ji po částech, protože jsme nedosáhli na komplexní dotaci. Z prostor zámku se sem přestěhovala knihovna a vzniklo zmíněné komunitní centrum. To už by za normálních okolností začalo fungovat, ale vzhledem k současné situaci si ještě počkáme,“ vysvětluje Jan Birgus.

Kostel Narození Panny Marie ve Stěbořicích.
Ve Stěbořicích budou opravovat školní jídelnu, kuchyni i družinu

Práce na této budově se přehoupnou i do roku letošního. Chystá se instalace schodišťové plošiny, kterou budou moci využívat vozíčkáři, vejde se sem i dětský kočárek a součástí bude rovněž výklopné sedátko. A podaří-li se vysoutěžit stavební firmu, bude i venkovní vstup do budovy opatřen bezbariérovou rampou.

Rybníky v Litultovicích.Rybníky v Litultovicích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Minulý rok byla dále zahájena rekonstrukce jednoho z rybníků v městysi za zhruba dva miliony korun. Uprostřed Litultovic se nachází kaskáda tří rybníků, oprava se týká toho nejmenšího z nich a pokračuje v letošním roce. „Rybníky jsou v majetku městyse, poskytujeme je k užívání místnímu rybářskému spolku, jsou určeny k rekreačnímu rybolovu. Voda v nich slouží jako nouzový zdroj pro případ požáru. Avšak jde o napuštěné rybníky, takže například při povodních velkou zádržnou schopnost nemají. Co ji naopak má velkou, je suchý poldr. Ten předloni vybudovalo povodí Odry mezi Litultovicemi a Cholticemi na potoku, který k nám přitéká z Hlavnice a občas způsobuje povodňové problémy,“ dodává čelní představitel Litultovic.

Každý dům by mohl mít svou čistírnu odpadních vod

Věc, která litultovického starostu Jana Birguse trápí, je absence kanalizace. „Nějaká se tady vybudovala už poměrně dávno, ale byla to ta klasická jednotná. Když jsme si nechali spočítat, na kolik by nás vyšlo vybudování nové s centrální čističkou, dostali jsme se někde k osmdesáti milionům. Což pro nás i při obdržení šedesátiprocentní dotace znamená vysokou spoluúčast. I kdybychom spláceli patnáct let, podvázali bychom si investiční činnost,“ uvedl.

Andrea a Miroslav Hartmannovi z Litultovic.
Chcete se naučit tanci? Kurzy vás mohou provázet taneční mistři z Litultovic

Přibližně pětadvacet nemovitostí v městysi už nyní disponuje individuálními čistírnami odpadních vod. Touto cestou se chtějí v Litultovicích vydat. „Existuje dotační program Ministerstva životního prostředí, který podporuje tzv. Systém domovních čističek pro obec. Toto řešení by mělo mít zhruba třetinové náklady oproti těm na centrální čištění. Pro každou jednotlivou čistírnu je však nutní mít jedno stavební povolení. Toto nyní dokončujeme a doufáme, že si stihneme požádat o dotaci. A získáme-li ji, tak snad v příštím roce můžeme začít tento projekt realizovat. Každá čistírna bude mít dálkové čidlo, my se o ně budeme centrálně starat,“ dodává Jan Birgus.

Větrný mlýn na Cholticích.Větrný mlýn na Cholticích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Městys. Vesnice, která měla právo trhu

Litultovice jsou městysem. Co vlastně tento termín znamená, blíže vysvětlil starosta Jan Birgus. „Jde o záležitost, která se vztahuje ještě k Rakousku-Uhersku. Tento titul nemá nic společného s tím, že by se jednalo o malé město. Šlo o to, že vesnice fungovala jako spádové území pro nějakou oblast, ve které to měli lidé do nějakého regulérního města daleko. Klíčové bylo právo pořádání jubilejního trhu, my jsme toto právo měli dvakrát do roka. Jeden trh byl dobytčí, se zvířectvem. A na základě toho se uděloval titul městys.

Obec Neplachovice.
Deník na návštěvě: Podívejte se, jak se žije nedaleko Polska, v Neplachovicích

Existuje i v Rakousku a snad v některých přilehlých německých zemích. V doslovném překladu z němčiny to skutečně znamená „trhová ves“. Městys je tedy vesnice, která měla právo trhu,“ upřesňuje. Dnes už titul městys nemůže nikdo nově získat, lze jen požádat o jeho navrácení, přičemž je potřeba tuto skutečnost historicky doložit. V případě Litultovic byly dohledány novinové články ze třicátých let.

Z historie Litultovic

Litultovice.Litultovice.Zdroj: archiv městyseLitultovice jsou obcí, o níž pochází nejstarší zachovaná památka v seznamu biskupských manů v okolí Opavy z doby 1289 (toto datum je považováno za rok založení) až 1325. Mají zde jméno německé, ačkoliv seznam je psán latinsky. Litultovice s okolím byly manským statkem olomouckého biskupství a tvořily moravskou enklávu ve Slezsku, udělovanou v léno jako mužské manství v pokolení sestupném. Dědictví se proto přiznávalo pouze v případě žijícího mužského potomka, syna. Poněvadž tato podmínka nebyla vždy splnitelná, vystřídalo se v držení léna více než deset rodů.

Prvním držitelem tohoto manství byl v letech 1281 až 1325 Henrik de Oppal (Boček z Opole) a jeho bratři. Zakladatelem Litultovic ale nebyl, protože by jinak byly pojmenovány po něm.

Kostel sv. Bartoloměje.Kostel sv. Bartoloměje.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Teprve roku 1368 za držitele rytíře Vavříka z Lutholtowitz (1368 až 1389) se setkáváme s názvem Litultovice, roku 1412 pak držel dědinu lénem Zikmund z Litultovic, po něm Václav Jindřich Kosíř, purkrabí na hradě Vikštejně. Seznam držitelů panství obsahuje dále např. Bernarta Běrku z Nasilé, osobního komořího krále Vladislava II. Jagellonského a hejtmana Opavského knížectví, jeho vnuka Jiřího Běrku z Nasilé či Jana Stoše z Kounic a jeho příbuzných.

Cena panství postupně rostla, i kvůli krásnému zámku, a tak se z původních 8 500 moravských zlatých vyšroubovala koncem 18. století na 48 000 zlatých, kdy celý dvůr koupil olomoucký biskup Maxmilián Putz z Rolsbergu. Za vlády Putzů byl v Litultovicích postaven kostel sv. Bartoloměje a roku 1849 byl posvěcen.

Zámek v Litultovicích.Zámek v Litultovicích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Od roku 1875 vlastnil Litultovice baron Karel Putz z Rolsbergu, který byl poslancem vídeňského říšského sněmu, v roce 1920 ale zemřel, a protože jeho syn Maxmilián padl v 1. světové válce v Haliči, převzal správu panství generál Waldsttäten, který zde hospodařil až do roku 1945, kdy byl jako německý státní příslušník zatčen.

V roce 1938 byly Litultovice spolu s Opavskem v důsledku mnichovské dohody zabrány hitlerovským Německem, osvobozeny byly 6. května 1945.

Dnes tam žije 910 obyvatel a najdeme zde základní i mateřskou školu, v místní zdravotním středisku ordinuje praktický, dětský i ženský lékař a také zubař. Nechybí prodejna potravin, restaurace, pošta či lékárna. Do Litultovic jezdí příměstské autobusové linky, v sezoně od konce května do září pak také o pátcích, víkendech a svátcích vlak – Hvozdnický expres. Litultovice jsou součástí Mikroregionu Hvozdnice.

Slavní rodáci

Jan Florian Lhotský (1831-1902), slezský buditel

Karel Rolsberg (1852-1921), český a rakouský šlechtic, majitel panství a poslanec vídeňského říšského sněmu.

Otázky pro ředitelku školy

Odpovídá ředitelka ZŠ Litultovice Dana Kaliková

Ředitelka ZŠ Litultovice Dana Kaliková.Ředitelka ZŠ Litultovice Dana Kaliková.Zdroj: archiv školyCo je ve škole nového?

I když byla základní škola pro žáky zavřená, dokončily se úpravy na školní zahradě v rámci EU projektu v realizaci s městysem Litultovice. Za školou je připraven prostor pro altán, zídka je vybudována z pěti druhů kamenů, podle lomu, ze kterého byly vytěženy. Kolem budoucího altánku je vytvořen chodník z různých druhů oblázků. Podél plotu s MŠ jsou usazeny čtyři vyvýšené záhony, vznikl také dendrofon a hmyzí domeček. Během distanční výuky se nám podařilo vystěhovat vše z třídy páťáků, vytrhat staré linoleum, vylít novou betonovou podlahu, vymalovat a pokrýt novou podlahovou krytinou. Díky stavební firmě Davida Nowického bylo vše velmi rychle zhotoveno a příští rok se v této krásné opravené třídě budou vyučovat naši noví prvňáčci.

Jak zvládáte současnou situaci?

Ve čtvrtek 8. dubna jsme uspořádali netradiční zápis do první třídy. Vzhledem k distanční výuce byla škola bez žáků, a proto jsme mohli pozvat budoucí prvňáčky se svými zákonnými zástupci. Předem byl vytvořen rezervační systém, bylo tak zabráněno vzájemnému setkání. Za dodržení přísných hygienických pravidel přišlo 15 budoucích prvňáků se svými rodiči, aby se poznali se svou budoucí paní učitelkou a ukázali jí své schopnosti, vědomosti a dovednosti před nástupem do školy. Paní učitelka Leona Seidlová je odměnila malými dárečky a pamětním listem.

A pak se vám vrátili do školy i žáci…

Ano, v pondělí 12. dubna se naši žáci vrátili do lavic. Už se na to všichni těšili, i když spousta z nich se bála testování. Ale na zahradě školy jsme jim vysvětlili, že se nemusejí ničeho bát, důležité je dodržovat správné hygienické návyky a bude to dobré. Žákům jsem popřála hodně trpělivosti a síly ke zvládnutí těžkého a náročného období. Dík patří všem, kteří poctivě plnili dané úkoly distanční výuky, byla jich velká většina. Během týdne práce jsme zjistili, jak těžký je návrat do lavic. Všichni jsme unaveni a vyčerpání. Obrovsky k tomuto přispívají roušky a respirátory, které stále nosíme. Všichni žáci a učitelé se však budeme snažit, abychom zbytek školního roku zvládli co nejlépe, s pílí, trpělivostí a humorem. Přece veselé, spokojené a úspěšné děti jsou nejlepší vizitkou školy.

Nová hasičská zbrojnice.Nová hasičská zbrojnice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Zajímavost

Městys Litultovice se nachází 12 kilometrů jihozápadně od Opavy. Součástí Litulovic jsou tři přilehlé osady: Choltice, Luhy a Pilný Mlýn. Choltice, které byly založeny Antonínem Sedlickým z Choltic roku 1846, byly k Litultovicím připojeny až 1. ledna 1949. Do té doby patřily k Jezdkovicím. V roce 1887 získaly Litultovice právo výročního trhu, staly se tržní obcí a byly neoficiálně považovány za městečko. Tento statut ztratily po roce 1945.

Zdroj: www.litultovice.cz

Pod 'větřákem'.Pod 'větřákem'.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

Choltický větřák má největší větrné kolo v České republice

K návštěvě láká větrný mlýn v místní části Litultovic – Choltice, zvaný větřák. Patří mezi přibližně třináct nejzachovalejších mlýnů tohoto typu v České republice. Co se původnosti vybavení týká, lze jej zařadit i mezi pomyslnou „TOP trojku“. Z těch, které se v ČR dochovaly, má ten litultovický největší větrné kolo. Mlýn je součástí Technotrasy Moravskoslezského kraje a prohlídky mají na starosti dobrovolníci, jedním z nich je i starosta městyse Jan Birgus. „Jakmile začne letní sezona, měl by být přes web Technotrasy spuštěn automatický rezervační systém. Snažíme se prohlídky uskutečňovat přes víkend,“ říká Jan Birgus. Pokud se někdo zajímá o období renesance, pak se může po domluvě vypravit na návštěvu místního zámku, kde zhlédne renesanční fresky a záklopové stropy, funguje zde i menší expozice původních historických artefaktů. „Širší okolí je vhodné na „měkkou“ turistiku. Navštívit lze nedaleké arboretum v Novém Dvoře, k romantickým místům se pak řadí i Jakartovické lomy,“ dodává.