Výše platu se odvíjí od nového přehodnocení pro zařazení do platové třídy. V upraveném katalogu prací pro všeobecné sestry a porodní asistentky je počítáno s desátou platovou třídou pro absolventky vyšší odborné školy nebo vysoké školy.

„Toto vzdělání je podmínkou a sestrám, které ho nesplňují, byly přehodnoceny odpracované roky podle platné legislativy. Výjimku tvoří jen sestry od 46 let věku, které už studium zahajovat nemusejí,“ vysvětluje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Lenka Hanková zásady mzdového přilepšení.

Slezská nemocnice už obdržela příslib VZP na příspěvek ve výši 1 500 korun na každou sestru. Další peníze by měl uvolnit kraj jako zřizovatel a zbytek finančního nákladu, představující neplánovanou řadu milionů korun, ponese nemocnice.

„V současné době máme počet zdravotních sester v nemocnici naplněný bez volného místa a stihli jsme už doplnit i počty porodních asistentek,“ dodává Lenka Hanková.

Středoškolsky vzdělané sestry zůstávají jen na funkcích zdravotních asistentek a všeobecné sestry už musejí mít vysokoškolské vzdělání. To jim v Moravskoslezském kraji poskytují Slezská univerzita a Ostravská univerzita.