„Cílem dne je přilákat pozornost žáků k přírodním vědám, protože jsou to víceméně ne příliš oblíbené a obtížné předměty, především matematika a fyzika. Chceme žákům sdělit, že tyto obory nabízejí řadu překvapení a úžasných zážitků. Rovněž jsou to dovednosti a znalosti, které člověk uplatní v praktickém životě," řekla k akci pedagožka SGO a jedna z hlavních organizátorek Jana Dümlerová.

V celé škole vzniklo během dopoledne jednadvacet stanovišť, které žáci mohli navštívit. „Každé stanoviště nějakým způsobem kopíruje předměty přírodních věd, tedy matematiku, fyziku, chemii, biologii, zvlášť pak máme genetiku a mobilní planetárium. Proběhla také ukázka plazů. Chceme zpopularizovat tyto obory, prezentovat je žákům nějakou atraktivnější formou," pokračovala.

Akce se zúčastnili všichni žáci školy, kteří jednotlivá stanoviště vždy po určité době střídali. „Ty určili žákům učitelé. Pro první a druhé ročníky by to mělo být takové lákadlo, zaměřili jsme se na zážitek a na efekt. U studentů třetích a čtvrtých ročníků se pak jednalo především o posílení vědomostí a znalostí.

Snažili jsme se, aby každá třída měla alespoň jednou nějaký předmět zastoupen, svým způsobem se tedy zapojí všichni. Prezentujícími jsou většinou žáci starších ročníků, ale výjimkou nejsou ani ti mladší," sdělila Jana Dümlerová.

Žákům se akce líbila

Studenti si program Dne přírodních věd užívali. Někde si mohli také pokus vyzkoušet na vlastní kůži.

„Ještě jsem sice nebyl úplně všude, ale zatím je to moc zajímavé. Pokusy, které se nestihnou v hodině, máme jedinečnou možnost vidět tady. Nejvíce mě zaujalo stanoviště chemie, kde jsme pozorovali různé reakce a výbuchy. Zábavná byla také přednáška o plynech, kde jsme si mohli vyzkoušet helium," poznamenal k akci student druhého ročníku SGO Filip Dušek.

Jan Steinwirth a Ondřej Valík ze třeťáku si pro ostatní nachystali prezentaci genetiky. „Chtěli jsme žáky seznámit se zajímavostmi z oblasti genetiky a lidského těla. O pokusech jsme se radili s učiteli, ale jinak jsme program vymysleli sami," řekl Jan Steinwirth.

Žáky zaujala třeba možnost nechat si sejmout otisky prstů. „Daktyloskopie byla součástí naší přednášky. Myslím si, že celkově je genetika ještě velmi neprozkoumanou a složitou částí vědy, zasahuje třeba také do oblasti filozofie," doplnil Ondřej Valík.

Vědecká show

Vyvrcholením celého dne bylo představení známého popularizátora vědy Michaela Londesborougha. Vystudovaný chemik britského původu se do povědomí veřejnosti dostal svým pořadem v České televizi, kdy se snažil ukázat vědu lidem neobvyklou formou. Pozvání velmi rád přijal.

„Když jsem se dozvěděl, co se dnes bude dít, řekl jsem si, že je to super. Rád podpořím takovéto aktivity a je velmi těžké to odmítnout. Dokonce jsem už měl čest se poznat s žákem, který se mi zmínil, že sledoval můj program v televizi. Ten měl podle něj velký vliv na jeho osobní vývoj a díky němu se bude studiu přírodních věd více věnovat. To je pro mě velká satisfakce," poznamenal Michael Londesborough.

Podle jeho slov jej oblast vědy přitahovala vždy. „Myslím si, že jsem odjakživa byl dobrým studentem, bavilo mě snad všechno kromě francouzštiny. Ale přírodní vědy mi dávaly něco víc. Dávaly mi odpověď na to, jak vlastně funguje svět. Ostatní předměty byly pro mě potěšením, ale věda mi otevřela oči daleko více. A po čase jsem zjistil, že bych chtěl k jejímu vývoji také osobně přispět, pomoci odhalit různé její záhady," dodal.

Veronika Bernardová